Nashville: We’ve had E-nough: Strategies for Working With Technology-Resistant Faculty

In de presentatie “We’ve had E-nough: Strategies for Working With Technology-Resistant Faculty” gaan John O’Brien, Vice President/CAO en Ron Anderson, Vice President/CFO, beide van het van het Century College, ingegaan op een onderzoek dat de presentatoren gedaan hebben naar het gebruik van technologie binnen hun eigen organisatie.

In het eerste deel van de presentatie wordt ingegaan op het verschil tussen de verwachtingen van het management en het feitelijk beeld van de docenten. Opvallend is dat de groep van docenten tussen de 54 en 63 jaar het meest open blijkt te staan voor nieuwe technology, en een duidelijk beeld heeft van de voordelen hiervan. Op de 2de plaats staat de groep docenten tussen de 25 en 35 jaar. Met name de groep tussen 35 – 54 blijkt het minste open te staan. Ik wil wel enige kanttekening maken bij deze cijfers, want ze komen alleen uit de organisatie van de presentatoren, en de vraag is natuurlijk of dit een landelijk beeld is. Ik ben benieuwd hoe dit in Nederland is? Een interessant onderzoek voor in Nederland, en zeker een goede aanpak om eerste te kijken of de aannames die we hebben als “technologie-adopters in de les” wel kloppen.

In het tweede deel van de presentatie wordt ingegaan op de manier om docenten te leren nieuwe technologie in te zetten. Uit het onderzoek komt naar voren dat 87% mentoring van collega’s als een goede mogelijkheid ziet, maar ook een soort “trainings sabatical” om ervaring op te doen met nieuwe technologie zien de docenten als een zeer goede mogelijkheid. Twee andere verrassende feiten zijn dat de docenten graag een experimenteerruimte willen voor nieuwe technologie, en daarnaast graag samen met studenten ervaring op doen. Met name dat laatste had men niet verwacht, omdat zoiets natuurlijk heel kwetsbaar zou kunnen zijn.

In het derde deel wordt ingegaan op de rol van IT afdeling binnen de organisatie. Wat blijkt is dat docenten te weinig ondersteuning ondervinden van de IT afdeling, en dat de infrastructuur niet voldoende uitgerust is. Met name support op het gebied van hoe doe ik nu dit of dat, bijvoorbeeld hoe maak ik in programma X een vodcast, wordt te weinig ondersteuning gegeven. Daarnaast is er bij docenten niet of nauwelijks bekend wat de visie en strategie van de IT afdeling is, en dus niet kunnen inschatten hoe en of welk moment ze kunnen aanhaken.

In het laatste deel wordt ingegaan op hoe je docenten kunt belonen voor het gebruiken van nieuwe technologie. Opvallend is dat docenten vooral kiezen voor “meeting student technology expectations”, oftewel: het kunnen aanhaken bij de student is de grootste beloning voor de docenten. Onverwacht? De student staat centraal.

[note: deze presentatie was erg moeilijk vast te leggen door alle cijfers die langskwamen, en hier just-in-time de hoofdpunten uit te destilleren]