Nashville: Bezoek Volunteer State Community College

Op vrijdag zijn we met zijn allen met twee Amerikaanse op bezoek gegaan bij het Volunteer State Community College. We werden echt meer dan gastvrij ontvangen door een delegatie van de President, vice Presidents en directors van het college.

p1000569-701705.JPGp1000590-716931.JPG

Als ik terugblik op de dag, dan blijven een aantal dingen bij me opkomen:

  1. gebruik van IT – de inzet van IT op het college is ongeveer van hetzelfde niveau als op het Koning Willem I College. Wel krijg ik de indruk dat het grootste deel van het materiaal on-line beschikbaar is, terwijl dat bij ons een gedeelte van het materiaal is. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat dit college al vanaf de jaren 80 met videotapes lessen opneemt om te kunnen verspreiden over het gebied. Het college heeft 3 sites op 30 en 99 mile afstand van de hoofdcampus. De videotapes zijn verdwenen, maar hebben plaatsgemaakt voor een videoconferencing systeem via het internet waarbij een docent op site een een college geeft dat ook bijgewoond wordt door studenten op de andere sites. Op dit moment is het college bezig met het formuleren van beleid rondom web 2.0 in school.
  2. wij maken er samen wat van mentaliteit – het college straalt een wij-gevoel uit, men is trots op de school. Met name het verhaal van een tornado die 19 maanden geleden precies over de campus trok maakt grote indruk. De foto’s zeggen genoeg. Een aantal gebouwen verwoest, honderden auto’s die overal verspreid liggen. De emotie is af te lezen bij onze gastheren. Het opnieuw opbouwen vraagt een enorm samenhorigheidsgevoel en inzet van iedereen.
  3. ontwikkelen van nieuwe opleidingen – in het Amerikaanse schoolsysteem wordt op basis van een behoefte in het bedrijfsleven nieuwe opleidingen gemaakt. Natuurlijk is er een systeem om ervoor te zorgen om te kijken of de opleiding op korte en lange termijn levensvatbaar is. De verantwoordelijkheid voor het maken van nieuwe opleidingen ligt bij de school en dus dicht bij de werkvloer en de community waarbinnen de school opereert. Klinkt als een zeer krachtige aanpak die het mogelijk maakt om sneller in te spelen op veranderen dan bij ons.
  4. 1e generatie studenten – de meeste studenten die naar het college gaan, hebben geen gestudeerde ouders. Men heeft hierdoor meestal geen inzicht in studeren, geen juiste studiehouding, en onvoldoende voorkennis in Wiskunde en Engels. Met name dat laatste lijkt een mooie link met het opkrikken van het niveau Nederlands, en op termijn Engels en Wiskunde in het MBO. Voordat een student kan starten met een opleiding wordt eerst gekeken of hij het juiste niveau heeft, zo niet, dan volgt er een klaarstoomtraject waarin Engels en Wiskunde aangeboden wordt. Er is een aparte afdeling hiervoor ingericht. Op dit moment proberen wij met extra lessen het gat op te vullen, terwijl de studie al gestart is. Ik vraag me sterk af of de Amerikaanse aanpak niet beter is, want zo is het startniveau van de studenten de juiste, en kan met grote kans op succes de opleiding starten. Ik wil dit graag inbrengen op het Koning Willem I College.
  5. community gedachte – als Koning Willem I College willen we sterk in de community aanwezig zijn door faciliteiten te bieden. Op het Volunteer State Community College is duidelijk te zien wat er allemaal gedaan kan worden: radiostation voor de regio, tv-zender met lokale politiek, grote markt op het schoolterrein gemanaged door de school en ondersteund door studenten, et. cetera.
  6. diploma staat niet centraal maar de student – een student die zich inschrijft stelt zijn eigen traject samen via een planningsprogramma op internet. Er kunnen cursussen gekozen worden die iets toe voegen voor de student. Dat kan zijn cursus radiologie, maar ook baseball of knutselen. De nadruk ligt op een groot aanbod van cursussen, waarbij je mogelijk bij het uitstippelen van een traject ook een diploma kunt behalen. Op die manier kunnen ook mensen uit het bedrijfsleven makkelijk aanhaken bi jeen cursus. Bij ons ligt echt de nadruk op het diploma, waardoor alle cursussen in dienst hiervan staan en op elkaar volgen. Dit is minder flexibel, maar levert mogelijk hoger opgeleide of meer opgeleide studenten. Een andere insteek, en interessant om eens te vergelijken met het Nederlandse systeem.

Natuurlijk werd de dag weer muzikaal afgesloten met een diner en een aantal biertjes.