Kick-off Project 2: Gates versus Torvalds

Vandaag was de succesvolle kick-off voor de studenten van de ICT-Academie van het Koning Willem I College met als titel: “Gates versus Torvalds”.

Aan mij was de eer om de opening van de dag te verzorgen, en zo het thema van het project: besturingssystemen op de desktop, in te leiden.

Als tweede spreker stond Tony Krijnen van Microsoft op het programma om inzicht te geven in de manier hoe Microsoft software ontwikkelt en wat de visie van Microsoft op toekomstige ontwikkelingen is.

Als derde spreker vertelde Jeroen van Disseldorp van Capgemini over Linux en alle toepassingsgebieden waar Linux actief is.

Kortom, een mooie start van een nieuw project, waarbij uit de enquête van het eerste project blijkt dat de kick-off zeer goed gewaardeerd wordt.