ODF in Microsoft Office 2007

Voor de kick-off van project 2: “Gates versus Torvalds” van de niveau 3 en 4 opleidingen aan de ICT-Academie staat alles op de rit: sprekers zijn gevonden, de zaal is gereserveerd en de nodige zaken zijn geregeld om het geheel weer digitaal beschikbaar te krijgen.

In een boeiende presentatie zullen Tony Krijnen van Microsoft, en Jeroen van Disseldorp van Cap Gemini beide hun eigen wereld: Microsoft versus Linux op een smaakvolle manier verdedigen tegenover ongeveer 200 studenten.

In de aanloop van de kick-off werd ik door Jeroen van Disseldorp geprikkeld (of was hij nu geprikkeld?) om de presentatie in Open Document Format aan te leveren, zodat hij ook op zijn laptop met Ubuntu 7.10 en Open Office het geheel kon bekijken. Verder nam hij, ten onrechte, aan dat al onze studenten bij een vooruitstrevende ICT-Academie documenten digitaal in ODF konden aanleveren.

Het voordeel van het aanleveren van bestanden in ODF formaat is dat iedereen in zijn eigen voorkeursapplicatie materiaal kan bekijken. Ik werkt bijvoorbeeld in Powerpoint 2007, een collega in Powerpoint 2003, en weer iemand anders in Impress, de powerpoint van Open Office. Allemaal no problem!

Probleem van dit alles is echter dat in Microsoft Office geen standaard mogelijkheid zit om ODF documenten te openen of op te slaan. Met behulp van de Sun ODF Plugin for Office is het mogelijk om documenten te importeren en exporteren. In Microsoft Office 2007 kun je vervolgens onder het tabblad Plugins knoppen vinden hiervoor.

Voor de volledigheid wil ik naast ODF ook OpenXML, een initiatief van Microsoft om te komen tot een open standaard voor die toepassingsgebied noemen. Echter, is de standaard tot nu toe nog niet goedgekeurd door de ISO.