Eerste bijeenkomst M@tchpoint ICT schooljaar 2007/2008

Op dit moment vind de eerste bijeenkomst plaats van M@tchpoint ICT. M@tchpoint ICT heeft als doel om binnen het Koning Willem I College de inzet van ICT te vergroten, zodat het gat tussen studenten en docenten verkleind wordt.

M@tchpoint ICT

De volgende onderwerpen worden behandeld:

On site project
Er komt ondersteuning voor afdelingen van het Koning Willem I College bij de implementatie van Web 2.0: Social bookmarking, Blog, Wiki, Content Corner en Masterpieces vanuit het Center for Teaching and Learning (CTL). Hierover wordt binnenkort binnen het college meer informatie verspreid.

Masterpieces
Het project Masterpieces maakt het mogelijk om lesmateriaal te digitaliseren, zodat de flexibiliteit naar studenten vergroot wordt. Studenten kunnen onderwerpen just in time bekijken. Daarnaast gaat er bekeken worden hoe je video kunt inzetten bij het vullen van portfolio’s door onze studenten.

ICT bij de afdeling BAM
Binnen BAM wordt met name N@tschool ingezet voor het aanbieden van projecten, het vastleggen van resultaten door de studenten, en het geven van feedback op deze resultaten. Aan het eind van een leerjaar maakt de student een dossier van zijn resultaten en nodigt personen (ouders, docent, mogelijke werkgevers, et. cetera.) uit om het dossier te bekijken. Daarnaast wordt al het lesmateriaal van CoFlex aangeboden via N@tschool. Al het materiaal is geïmporteerd in N@tschool.

Op dit moment wordt er geen studievoortgang bijgehouden in N@tschool. Bij een aantal afdelingen zijn er losse applicaties ontwikkeld hiervoor. Bij BAM wordt de studievoortgang in excel bijgehouden. Alle docenten voeren de resultaten in en wordt vervolgens geïmporteerd in N@tschool.

Daarnaast wordt vanaf het tweede leerjaar Google SketchUp gebruikt om 3D tekeningen te maken. SketchUp is gratis op het internet beschikbaar.

Op dit moment is er een afdeling bezig met het N@tschool en het bedrijf BenCompetent bezig om studievoortgang te implementeren in N@tschool, zodat er 1 manier van het bijhouden van voortgang binnen het Koning Willem I College ontstaat.

Verder wordt er veel gediscussieerd over het opnemen van lessen in het digitaal aanbieden van deze lessen. Een simpele webcam en microfoon, met de juiste software in elk klaslokaal zou dit mogelijk moeten maken.

MBO Gaming
Vanuit Kennisnet is er een project geweest MBO Gaming, waarbij gekeken is hoe je games kunt inzetten in het onderwijs.

Het spelletje Waitress van spele.nl bij de niveau 2 opleiding van de afdeling Horeca is gebruikt. Het spel is 45 minuten gespeeld, terwijl 15 minuten gepland is. De winnaar kreeg een eetbon van euro 5,=. Wat hebben ze geleerd? Planmatig handelen, d.w.z. in welke volgorde moet je zaken doen om alles efficiënt te laten verlopen, Engels, want het spel is in het Engels, het aansturen van andere medewerkers om bijvoorbeeld de vuilnisbak te legen, het magazijn aan te vullen.

Restaurant Empire

Verder is Restaurant Empire gebruikt bij de niveau 4 opleiding. Het spel is volledig in het Engels. De introductie van het spel geeft perfect aan hoe je een restaurant moet runnen. Het spel kent een aantal tutorials die je kunt spelen, en waarbij je een aantal vaardigheden oefent. Voor de beeldvorming van wat het beroep inhoud is het spel zeer bruikbaar. Op dit moment wordt gekeken hoe het vak Engels gebruik kan gaan maken van het spel in zijn lessen. Het spel geeft steeds feedback over wat wel/niet goed gaat. Je kunt de gedachten van de bezoekers bekijken en op basis hiervan zaken aanpassen, zoals interieur, menu, personeel, et. cetera.