Kwaliteits Centrum Examinering (KCE) van taak ontheven door de staatssecretaris!

In een brief naar de 2de kamer van staatssectretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegendhart, staat dat de toezicht op de examenkwaliteit van het MBO niet meer door KCE uitgevoerd mag worden. De oordeelsvorming van het KCE zou van onvoldoende kwaliteit zijn, aldus de inspectie. Hierdoor vervalt o.a. de juridische grond om een aantal MBO scholen in Nederland de licentie te ontnemen.

De directie van KCE en de staatssecretaris verschillen principieel van mening over de uitslag van het rapport, waardoor de staatssecretaris het toezicht op de examenkwaliteit overhevelt naar de inspectie.