Kick-off: "Samenwerken als grootste troef"

Afgelopen donderdag 23 augustus 2007 vond op flitsende wijze de kick-off plaats van het project: “Samenwerken als grootste troef”. Zo´n 190 studenten verzamelden zich in het auditorium van de de School voor de Toekomst.

In dit project moeten de eerste jaars studenten (niveau 3 en 4) van de ICT-Academie een aantal PC’s ontwerpen voor 4 potentiële klantenprofielen. Daarnaast moet er een onderzoek uitgevoerd worden naar de klantvriendelijkheid van concurrerende computerwinkels in ‘s-Hertogenbosch. Het geheel moet in de vorm van een website opgeleverd worden aan de klant.

Voor de kick-off was Wouter van Loon, directeur van van Loon IT uit Hedel en lid van de adviesraad van de ICT-Academie, bereid gevonden deze te verzorgen. In zijn prikkelende presentatie kwam een aantal onderwerpen aan bod.

IT-Ontwikkelingen
Allereerst kwam een aantal IT-ontwikkelingen langs die de IT-medewerker van de toekomst raakt zoals Fiber to the Home, het digitaal beschikbaar zijn van bijna alle media en de grote aanwezigheid van technologie in onze moderne maatschappij. Hierdoor is er concurrentie ontstaan vanuit landen als Roemenië. De enige manier om als IT-er in de toekomst een boterham te kunnen verdienen is het streven naar meesterschap: de beste willen zijn in je vak vanuit liefde voor het vak.

Wouter van Loon

Klant centraal
Tevens benadrukte Wouter van Loon de rol van de IT-er richting de klant. Alles wat je doet, doe je voor je klant. Het zorgen dat je steeds de eisen en wensen van de klant centraal stelt is essentieel, maar tevens een grote uitdaging voor ons als “IT Nerds”, want immers de technologie is hetgeen ons steeds triggert. Echter, zonder klant geen boterham.

Als afsluiting introduceerde hij kort het project “Samenwerken als grootste troef”, en gaf vervolgens het stokje over aan de ontwikkelaars en initiatiefnemers van het project Jos Broks en Patrick Koning. Zij gaven de student inzicht in de vraag: “Hoe start ik nu als ik over 30 minuten de ICT-Academie binnenloop?”.

Beroepscontext
Binnen de ICT-Academie wordt het onderwijs vormgegeven op basis van o.a. de leerlijnen van De Bie. In de integrale leerlijn (het project: ‘Samenwerken als grootste troef’) is het van belang dat de studenten op basis van een opdracht uit een reële beroepscontext aan de slag gaan om zich de benodigde competenties eigen te maken. Alleen in de volledige complexiteit van de beroepspraktijk kan de waarde van de diverse competenties ervaren worden door de studenten.

Kennis en vaardigheden
Om in de integrale leerlijn aan de slag te kunnen gaan zijn kennis (conceptuele leerlijn) en vaardigheden (vaardigheden leerlijn) nodig. De kennis en vaardigheden worden (aan)geleerd in een beperkte beroepscontext in cursussen. Zo zijn er cursussen waarin geleerd wordt hoe je een PC ontwerpt of een website bouwt, maar ook zijn er cursussen waarin geleerd wordt hoe je een logboek inricht, vergaderingen houdt, en afspraken maakt om met elkaar samen te kunnen werken. Ten slotte worden reflectie- en studieloopbaanbegeleiding leerlijnen ingevuld door de 1-op-1 begeleiding tijdens het project. Dat gebeurt door inhoudsdeskundigen en de studieloopbaanbegeleider. De reflectie op het resultaat van het project (de PC’s, het onderzoek naar de concurrenten en de website), de samenwerking in de projectgroep en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling vormen een zaak van het gehele begeleidingsteam.

Kick-off ook digitaal beschikbaar
De kick-off is door twee studenten van de productievijver van de afdeling MAP met drie camera’s geregistreerd en zal de komende week gemonteerd worden.

Productievijver

De eindmontage zal als DVD, maar ook via internet (a la YouTube) beschikbaar komen. Dit zodat de studenten de kick-off tijdens het project nog eens kunnen bekijken en zo controleren of ze voldoen aan de door de klant gestelde eisen.

Motiveren
Docenten Jos Broks en Patrick Koning, benadrukken dat het de doelstelling van de kick-off is om de studenten een zo reëel mogelijke beroepscontext aan te bieden. Om zo de studenten ultiem te motiveren om aan de slag te gaan met het project en zich de daarbij benodigde competenties eigen te maken. Wat is er dan beter om de beroepspraktijk door middel van sprekers aan te laten haken bij het onderwijs?

Ondertussen is er bij de ICT-Academie een lijst van bedrijven samengesteld die aangegeven hebben meer te willen participeren met de ICT-Academie. Dit om de doelstelling voor dit schooljaar om ten minste de 3 projecten van leerjaar 1 in de vorm van een kick-off te laten starten te kunnen realiseren.