Discussie: van delen naar gehelen of juist andersom? (2)

In een eerder weblogitem heb ik geprobeerd een discussie los te krijgen over hoe je in het moderne onderwijs zaken het beste kunt aanleren: “van delen naar gehelen of juist andersom?”. Ik heb van een aantal mensen hierover reactie mogen ontvangen op mijn weblog. Super, want hiermee is het meteen het meest bediscussieerde weblogitem.

Van mijn collega Lidy van Oers ontving ik de volgende reactie, die ik jullie niet wil onthouden:

Jouw mening sluit naadloos aan bij de visie van het CTL op leren. Die visie is met name gebaseerd op de theorie en het model van De Bie e.a.. Een mooie uitspraak van De Bie die daarbij past is de uitspraak: “een leerling moet thuiskomen en over wat hij geleerd heeft hetzelfde gevoel hebben als de metselaarsleerling die tijdens de studie een muur bouwt aan een grote kerk, maar bij thuiskomst vertelt dat hij meebouwt aan een kathedraal.”.

Dia nummer 4 bevat voor mij een sleutel van de samenhang van atomisme en holisme: voor je een leeractiviteit ontwikkelt ga je analyseren wat een beroepsbeoefenaar allemaal weet, kent en wat voor problemen en dilemma’s hij tegenkomt. Ik vind het schema wel een mooi model om het resultaat van je analyse zichtbaar te maken en te presenteren.

Dus: bovenaan de kerntaak en daaronder de werkprocessen en de competenties (eventueel nog de componenten) en dan met het lege blokje, gearceerde blokje en het bolletje aangeven of er in het onderdeel veel kennis, vaardigheden of een persoonlijke houding nodig is. Ik zou wel eens met een team zo´n plaatje willen maken. Gebaseerd op het plaatje kunnen dan verschillende ontwikkelaars bij de verschillende delen aan de slag en op het hoogste niveau de ontwikkelaars van de integrale leerlijn ofwel de complexe leertaken. De ontwikkelaar van een deeltje op een lager niveau (bv een lesbrief met een stuk benodigde kennis) weet dan toch de plaats van dit deeltje in het geheel en houdt hopelijk beter het geheel (het beroep waarvoor opgeleid wordt, de kwalificatie en de betreffende kerntaak) in het vizier.

Op deze wijze (zoals bij dia nummer 5 is beschreven) ga je natuurlijk sowieso alles in samenhang brengen. Voor teams én voor leerlingen!! Dan kun je gemakkelijker in een spiraal zoals hierboven komen die je laat groeien in een beroep (ipv in verschillende vakken). Dan kun je weer met Geerligs aan de slag om te kijken wat is groei, hoe stel je dat vast et. cetera.

Dia #20 heb ik eruit gehaald omdat daar zo mooi aangeven is wat door het team gezamenlijk gedaan wordt en wat de meester vervolgens in zijn rol in het geheel doet. De samenhang zit hem dus wellicht ook in het gezamenlijk ontwerpen van de leertaken (integrale leerlijn vullen). Een mooi voorbeeld van zo´n proces vindt op dit moment plaats bij de afdeling Sport en Bewegen.

Verder is “scaffolding” wellicht vooral een taak van de “vakdocent” bij het ontwerpen, en van ˜coachen” een taak van de studieloopbaanbegeleiders (SLB-er( bij de uitvoer. De SLB-er moet de samenhang (van de integrale leerlijn met de cursussen en trainingen en de groei van leerlingen) dus heel goed kennen.

Dia nummer 21 heb ik genomen, omdat ik me afvraag of de ALOYS de instructeur is bij vaardigheden trainingen of ook de procesbegeleider en BPV-begeleider bij integrale opdrachten.

De conclusies op dia nummer 24 komen goed overeen met de inhoud van de presentaties van het CTL over CGO en het herontwerp. Ik zou jullie nog willen wijze op de presentatie op de Docenten WerkPlaats van het Koning Willem I College over CGO en de dia´s daarin over de verschillen tussen CGO en de oudere wellicht meer atomistische aanpak van het traditionele onderwijs.

Interessant in het betoog is wat mij betreft hoe je als team zo’n uiteen rafeling van kerntaken kunt doen. Via kerntaken, naar werkprocessen, et. cetera. en hieruit vervolgens exact kunt afleiden wat in welke leerlijn van de Bie thuishoort en hiermee hoe je dit gaat aanbieden?

Zoals ik in mijn laatste reactie zelf concludeerde: het is een combinatie van atomisch aanpak voor de kennis en vaardigheden leerlijn van de Bie, en de holistische aanpak voor de integrale leerlijn.