Discussie: van delen naar gehelen of juist ondersom?

Binnen de ICT-Academie bestaat er, in mijn visie, verschil van inzicht van hoe je het beste onze studenten een en ander aanleert. Dit verschil van inzicht is niet echt helder boven water, maar is hetgeen ik eruit destilleer. In ieder geval interessant om eens wat gedachten over op deze weblog te zetten, en eens kijken of er een discussie kan ontstaan om zo de voor- en nadelen van beide aanpakken helder te krijgen.

De ene “partij” vindt dat je moet beginnen met een bepaald (en beperkt) onderwerp en dat helemaal uitdiepen, bijvoorbeeld user en usergroeps binnen Windows Server 2003. En hier alle ins en outs van moet behandelen.

De andere “partij” vindt dat je moet beginnen met een pakkend case waarin je een aantal zaken in verband met elkaar aanleert zonder heel diep te gaan, bijvoorbeeld maak voor een radiostation een netwerk waarin een web-, ftp- en mailserver samenwerken. Hier ligt de nadruk op hoe de losse onderdelen samenwerken in het grote geheel.

Op slideshare kwam ik een interessante presentatie tegen van Prof. Dr. Jeroen van Merrienboer.

Op slide nummer 5 maakt hij onderscheid tussen twee modellen:

  • Atomische modellen – analyseer het leerstofdomein in kleine stukjes, oftewel: onderwijs stukje bij beetje;
  • Holistische modellen – analyseer het leeerstofdomein in samenhang, oftewel: onderwijs van eenvoudige naar moeilijke gehelen.

Op het internet kan ik geen aanvullende informatie hierover vinden, vandaar de discussie maar eens starten.

Mijn stelling: “De holistische aanpak is bij uitstek de aanpak waarbij de leeropbrengst het grootst is, doordat: 1. de student optimaal gemotiveerd wordt, doordat een samenwerkend geheel opgeleverd wordt waaraan de student betekenis kan verlenen vanuit de beroepspraktijk, en 2. de stukjes kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten geïntegreerd opgeslagen worden in de hersenen.”.

In mijn achterhoofd heb ik hierbij het voorbeeld waarbij een student allereerst een simpel netwerkje bouwt voor een klant, dat wel degelijk iets doe, bijvoorbeeld een website voor een radiostation host, waarbij de diskjockey de site kan updaten, en de luisteraar de site kan bekijken. In een volgende stap kan de website bijvoorbeeld uitgebreid worden met een streaming mogelijkheid, zodat de luisteraar daadwerkelijk online kan luisteren naar de zender. In weer een volgende stap kan de website bijvoorbeeld beveiligd worden. Dit in tegenstelling tot een aanpak waarbij eerst alles over beveiliging geleerd wordt, dan alles over webservers, dan alles over ftp-servers (incl. beveiliging) om tenslotte op een of andere wijze het geheel te integreren.

Misschien niet een zeer duidelijke of prikkelende stelling, echter een eerste aanzet om het geheel helder te krijgen. Wie reageert?