Bezoek van de inspecteur: cijferbrij, boos en blij!

Enige weken geleden kwam bij de ICT-Academie de inspecteur op bezoek om samen met mijn directeur te kijken naar o.a. het rendement van de opleidingen.

Als teamleider van de (Service) Medewerker ICT lag ik hier niet echt wakker van, want ten slotte ligt het rendement tussen de 65% en 71% de afgelopen jaren bij deze opleiding. Terwijl het rendement landelijk rond de 45% ligt, aldus de jaarrapporten van de MBO Raad. Toch is het haar gelukt om me zeer boos te maken, want volgens haar cijfers zou het rendement rond de 30% liggen. Veel te laag, dus een diepgaand onderzoek werd aangekondigd.

Onderzoeken mag altijd. Ik wil en kan alles uitleggen, maar dan wel op grond van echte feiten. Het verschil in cijfers zat hem de manier van tellen. In eerste instantie telde de inspecteur de doorstromers niet mee, terwijl ik dat natuurlijk wel mee tel. En i.d.d. het aantal doorstromers ligt bij ons redelijk hoog. Te meer omdat we onze studenten proberen te motiveren om zo hoog mogelijk te eindigen, want hoger niveau is betere kansen op de arbeidsmarkt, leuker werk, meer salaris, et. cetera. Volkomen in lijn met hetgeen de overheid probeert te bereiken. Na de uitleg, en het in detail bestuderen van de cijfers was de inspecteur tevreden, en accepteerde ze onze manier van tellen uiteraard.

rendement-ovt-bol-2-pk-28022007.jpg

Wat me het meest stoorde aan dit alles was het feit dat je met een team jaren hard aan het werk bent om goed onderwijs neer te zetten, hiermee goede resultaten behaald, en dat dan een extern persoon zonder enige inzicht in de werkelijke manier van hoe het onderwijs wordt aangeboden, alleen naar de kille cijfers kijkt. Absoluut een manier om hardwerkende docenten acuut ontslag te laten indienen bij hun directeur.

Toch snap ik wel waarom met in eerste instantie zo telt. Ik weet dat er veel opleiding zijn die stapelen: de “gestapelde opleiding”. Alle studenten, ongeacht het diploma starten bij Bol-2, gaan vervolgens naar Bol-3, en dan mogelijk naar Bol-4. In mijn beleving doet dit geen recht aan de kwaliteiten van de studenten, en lijkt dat meer op een manier om zo veel mogelijk diplomageld binnen te halen. Terecht dat men dan doorstromers niet meetelt.

Bij de ICT-Academie wordt iedere student op basis van zijn vooropleiding geplaatst op het juiste niveau, waardoor recht gedaan wordt aan de kwaliteiten van iedere student. Met, in mijn beleving, zo de meeste kans op slagen, want wat is er frustrerender om 2 jaar op een te laag niveau op school te moeten zitten. Ik zou, denk ik, afhaken.