Een dagje Orangerie!

Gisteren ben ik bij een interessante dag geweest van het Koning Willem I College, het Friesland College en APS. Deze dag werd georganiseerd in het kader van de samenwerking, genaamd: De Orangerie, tussen beide ROC’s. Thema van de dag was de eigenschappen van een vakdocent.Na de ochtendsessie kwamen o.a. de volgende eigenschappen als samenvatting naar voren: expert op zijn vakgebied (b.v. ICT, reflecteren voor een Studieloopbaan- begeleider, verpleging, etc.), enthousiasme voor zijn vak en dit kunnen overbrengen, enthousiasme (en oprechte interesse) voor zijn studenten en hiermee een band kunnen opbouwen, kunnen samenwerken in de organisatie, et. cetera.

In de middagsessie was de keuze uit een aantal workshops. Zelf ben ik niet naar de workshop over ontwikkelingen in de ICT gegaan, om juist eens vanuit een andere discipline geïnspireerd te raken. Mijn keuze viel op de workshop van Pieter van Houwen. Een zeer enthousiast en inspirerend spreker, fotograaf en documentaire maker (o.a. voor de NPS).

Pieter van Houwen schetst in zijn workshop: Ontwikkelingen binnen kunst, cultuur en media de veranderende rol van fotografen. Door de digitalisering van de professionele fotografie is fotografie van iets voor de elite beschikbaar gekomen voor de massa. De rol van de fotograaf veranderd van een “einzelganger” naar iemand die collectief moet kunnen denken, en samen moet kunnen werken met andere disciplines. De technische competenties moeten in het onderwijs daarom aangevuld worden met competenties zoals samenwerken, planmatig werken, communiceren, etc.

Uiteraard is deze verandering binnen veel beroepen te vinden. In ieder geval bij het de opleidingen aan de ICT-Academie is dezelfde trend al enige jaren waarneembaar, en ondertussen al ingevoerd via het competentiegericht onderwijs door naast de vakmatige competenties ook deze andere competenties aan te bieden en te beoordelen.

Interessant was de vraag: Waarom boeit een foto wel/niet? Waar het bij fotografie omgaat is dat je de emotie van het object en de fotograaf in de foto zelf terugvindt. Dan boeit de foto. Pieter van Houwen geeft aan: “Het wordt pas echt interessant als je je eigen twijfels, angsten, etc. erbij betrekt!”. Het gaat om de intimiteit. Interessant is hier natuurlijk de link naar het onderwijs. Een van de eigenschappen van een vakdocent is het kunnen boeien van studenten. Belangrijk is hierbij de intimiteit tussen vakdocent en student.

In de getoonde documentaire zegt iemand over een bekende Nederlandse fotografe die in de sloppenwijken van LA een succesvolle reportage maakt: “All people want to be loved, and she was interested in them!”. Ook hier is de link naar de eigenschappen van een succesvolle vakdocent duidelijk: “Hou van je studenten, wees oprecht geinteresserd!”.

Op het Web Album van Katja Muskens zijn foto’s te vinden van de dag.