Onderwijs is elke dag anders!

Voor komend schooljaar (of ten minste voor het schooljaar erop) staan er voor de ICT-Academie weer een groot aantal veranderingen op de rol.

Een aantal veranderingen hebben we onszelf als doel gesteld op basis van de, in de Onderwijsbeleidsgroep (OBG), geformuleerde visie op onderwijs. Hierbij gaan we een en ander anders organiseren zodat er een duidelijkere scheiding komt tussen het individueel leren (middels individuele cursussen), en het samenwerkend leren (middels projecten in 4-tallen). We hopen hiermee beter te kunnen meten of studenten daadwerkelijk hetgeen leren dat ze moeten leren. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen we individueel beter inspelen op deze studenten. De individuele cursussen zullen uiteraard in een (beperkte) context van het beroep moeten plaatsvinden om zo de studenten gemotiveerd te houden en betekenisvol leren te scheppen. In het project worden alle cursussen geïntegreerd in een betekenisvolle complexe context van het beroep. Mooie uitdagingen.

Daarnaast vindt er op landelijk niveau een en ander plaats, o.a. het verplicht aanbieden en examineren van Leren, Loopbaan en Burgerschap competenties (zie de website van het herontwerp MBO). In deze competenties wordt nu ook de Nederlandse taal meegenomen, omdat:

De beheersing van de Nederlandse taal is een elementaire vaardigheid om als burger in de samenleving te kunnen functioneren en om door te kunnen stromen naar vervolgopleidingen. Daarom wordt vanaf 2007-2008 van alle deelnemers die starten met experimentele opleidingen vereist dat zij een basisniveau Nederlands beheersen op het moment van afronding van hun opleiding.

Wat mij betreft een goede ontwikkeling.

Verder wordt er gediscussieerd over het verplicht stellen van het aanbieden en examineren van ten minste een moderne vreemde taal (MVT). Of de student een keuze mag maken voor een MVT of dat de overheid een taal verplicht zal stellen wordt in de loop van 2007 pas besloten. Daarnaast wordt er blijkbaar ook gesproken over het verplicht aanbieden en examineren van Wiskunde/Economie, echter kan ik hier nog niks van vinden op het internet.