Kernwaarden: het DNA van een organisatie

Afgelopen donderdag was er een interessante bijeenkomst met als doelstelling de kernwaarden van het Koning Willem I College vast te stellen. Althans, er waren een vijftal kernwaarden reeds geformuleerd, echter was het aan ons om hier feedback op te geven. Het doel van kernwaarden is natuurlijk dat het de organisatie moet sturen, en hiermee ons moet onderscheiden van andere ROC’s.

Interessant was de opening van Coen Free waarin hij een historisch overzicht gaf van de marketingstrategieën van afgelopen decennia. Kort samengevat (vanuit mijn geheugen): van kennis van het product, via kennis van de markt, verschuivend naar kennis van de klant, naar het ontstaan van netwerken tussen bedrijven op basis van vertrouwen. Het toverwoord gevoel is hierbij van belang. Mensen en/of bedrijven gaan een vertrouwensrelatie met elkaar aan.

Zo moet het ook met kernwaarden zijn, kernwaarden moeten sturend zijn voor de organisatie, omdat deze een positief gevoel opwekken. Je wilt ervoor gaan, omdat het tot in de DNA van je lichaam doorgedrongen is.

In de bijeenkomst is gepoogd de kernwaarden door middel van verhalen van gevoel te voorzien. Waar nodig zijn kernwaarden anders geformuleerd om het gevoel wat er achter zit nog beter tot zijn recht te laten komen. Tijdens de opening van het schooljaar zal het een en ander naar buiten gebracht worden.

Lastig om de bijeenkomst goed samen te vatten, maar een erg leuke en interessante bijeenkomst.