Nieuwe leerthoerie: connectivism?

In een video van de presentatie van George Siemens van het Learning Technology Center (LTC) van de Universiteit van Manitoba wordt een interessant inzicht gegeven over leertheorien: connectivism.

De huidige grote stromingen binnen de leertheorien zijn:

  • Behaviourisme – hierbij wordt de focus gelegd op de output (het gedrag). Hersenen worden als een blackbox behandeld, d.w.z. het maakt niet uit wat er in het hoofd gebeurd als de student maar het juiste gedrag vertoond;
  • Cognitivisme – hierbij wordt juist naar het leerproces in het hoofd gekeken (input – storage – processing – output);
  • Constructivism – in het hoofd wordt kennis geconstrueerd, en wordt vooral gekeken naar hoede kennis opgeslagen is.

Er mist iets, volgens George Siemens. De theorieen gaan er van uit dat kennis vooraf in het hoofd opgeslagen moet worden. Het probleem is dat we niet alle benodigde kennis vooraf kunnen opslaan. Een vliegtuig kun je niet alleen bouwen, want die kennis past niet meer in 1 persoon. Het besef dat kennis buiten een mens kan bestaan, en dat leren dag-in-dag-uit plaatsvind door in een netwerk de juiste kennis te zoeken, is hierbij essentieel. In de theorie van connectivism is het essentieel om een netwerk te hebben, te behouden, en efficient en effectief de benodigde kennis te vinden in je netwerk: “Our capacity to know is more important that to know.”, zegt George Siemens.

Meer informatie op: KnowingKnowledge.com.