Koning Willem I College innovatieplatform

Gisteren is op het Koning Willem I College, mijn werkgever, het innovatieplatform gestart met als doel kennisuitwisseling tussen de diverse afdelingen over competentiegericht leren.

Innovatieplatform