Posts tagged Social Networking

Delicious is dood …. lang leve delicious – nieuwe versie social bookmarking tool

Begin van de jaar werd Delicious in de etalage gezet door Yahoo. De site zou mogelijk zelfs stoppen, want er was geen koper gevonden. Eerder besteedde ik in deze blog hier al aandacht aan:

Enige weken geleden waren er veel blogitems over Delicious, want Yahoo zou  Delicious stopzetten. Later bleek dat Delicious verkocht zou worden en dus toch niet zomaar zou verdwijnen, aldus het NRCNatuurlijk ontstond er toch enige beroering, want je verzameling bookmarks zijn natuurlijk een waardevol bezit. Veel collega´s bloggers gingen op zoek naar alternatieven.

Enige maanden terug werd er een koper gevonden. Lang volgde er radiostilte. Vandaag ontdekte ik dat Delicious vernieuwd is.

Naast een nieuw uiterlijk, mogelijkheden om een foto toe te voegen aan je account, is het begrip stack toegevoegd aan Delicious. Voor uitleg zie bovenstaande video.

Gelukkig ben ik niet overgestapt naar een alternatief en kan ik gewoon gebruik blijven maken van mijn favouriete social bookmarking tool: Delicious. Het enige nadeel is dat Delicious op dit moment voor 100% ondersteund wordt in Firefox. In Internet Explorer (en andere browsers) heb ik ervaren dat nog niet alles werkt.

2011 het jaar van de Infobatical?! volgens Youngworks

Via mijn collega Jan Jacobs werd ik geattendeerd op het onderzoek van Youngworks: Top 10 jongerentrends voor 2011.

Top 10 jongerentrends van 2011, Youngworks.nl

2011 wordt het jaar van de Infobatical, aldus Youngworks:

Volksziekte nummer 1 in 2010 was Infobesitas. Door de opkomst van de smartphone werd de verslaving aan informatie de favoriete bezigheid van menig jongere. In 2011 zijn we langzaam aan het afkicken en gaan we juist op zoek naar rust en bewustzijn, zo nemen we af en toe een Infobatical om ons te beschermen tegen ‘BigBrother’ Facebook en de Online Status Anxiety die dit medium met zich meebrengt.

Samengevat (het complete rapport kun je hier downloaden) onderkent Youngworks de volgende trends voor 2011:

  1. Infobatical: Een moment van rust nemen zonder alle informatie-overload.
  2. Carrièrekids – Prestatiegeneratie: Jongeren ontwikkelen zich tot meer prestatiegerichte personen.
  3. Clicktivism: Demonstreren op straat is uit, betogen via internet is het devies (door Andrew Keen wel betiteld als slacktivism)
  4. Electronic streetart: Gratis content delen via USB-sticks in cement, zie ook www.deaddrops.com
  5. Cloudsounds: Altijd en overal gratis muziek luisteren via een browser, met spotify en Google sounds als voorlopers.
  6. Media Mash Up: Alle communicatie verloopt via (mobiel) internet; betaald bellen en sms’en verdwijnen.
  7. Pri-free-cy: Bewuster omgaan met privacy en daar controle over houden, white wallen wordt in (tijdelijk deactiveren sociale media).
  8. Alles in 3D: Naast films en televisie volgen in 2011 ook de mobiele telefoon en popconcerten in 3D.
  9. Durftevragen: Niet alles zelf onthouden, maar nog meer gebruik maken van collectieve kennis via (mobiel) internet (met #durftevragen op Twitter als sprekend voorbeeld)
  10. Matmania & Trash TV: Na Oh Oh Cherso en New Kids wordt in 2011 massaal de aso verheerlijkt.

Ook de NOS besteedde aandacht aan het rapport in deze video (klik op het plaatje voor de video).

NOS.nl met Top 10 jongerentrends voor 2011

Een interessant onderzoek dat ons docenten inzicht geeft in de leefwereld van onze studenten. Trouwens, een aanrader is om eens naar de link onder punt 4 te surfen!!!

Did you know versie 4.0

Via de weblog Free Technology for Teachers kwam ik op het spoor van een aantal interessante video’s.

Vandaag video #1 met een echte klassiker, echter is deze ondertussen geupdate naar versie 4.0: Did you know?

In deze video wordt duidelijk hoe het medialandschap is veranderd. Stof tot nadenken, want onze studenten zijn opgegroeid in dit medialandschap. Voor vele van ons docenten is dit landschap absoluut onontgonnen gebied.

Weblog van de maand op saMBO-ICT

Door Willem Karssenberg werd ik getipt dat mijn weblog “Weblog van de Maand” is op de website van saMBO-ICT.

Weblog van de maand op saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad en met Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen saMBO~ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten op het gebied van ICT in het onderwijs.

Voor mij een eer om een maand  lang doorgeklikt te kunnen worden, en zeker een goede timing, want vanaf morgen is mijn weblog gehost bij een nieuwe partij met snellere responstijd, meer bandbreedte, maar vooral geen dode links meer in mijn weblog. Eens kijken of mijn statistieken weer naar het oude niveau gaan vanaf morgen?

Huiswerk Sessie 1.3 – Reflectie

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van mijn de opdracht om naar aanleiding van mijn bevindingen een reflectie te schrijven.

In sessie 1.2 werd na een overzicht van mogelijke Web 2.0 toepassingen vervolgens in een carrousel voor de aanwezigen een mogelijkheid geboden om kort de diepte in te gaan met een drietal onderwerpen. In deze sessie was ik meer als “expert” dan “student” aanwezig doordat ik het overzicht verzorgde en tevens een sessie verzorgde over Google Docs (zie bovenstaande en onderstaande Powerpoint). Gezien mijn rol niet echte leerpunten tijdens deze sessie, maar erg leuk om in de rol van “expert” mee te werken aan de leergang.

In sessie 1.3 verzorgde ICT Jurist Arnoud Engelfriet de start (zie mijn verslag van het boek en mijn verslag van de bijeenkomst voor mijn bevindingen). Vooraf had ik het boek al gelezen. Dit maakte dat ik heel concreet kon doorvragen op onderwerpen. Als ik kijk naar mijn eigen (her)gebruik van bronnen dan citeer ik altijd netjes de bron, en geef ik ook duidelijk aan dat iets een citaat is. In WordPress is hiervoor een speciale stijl. Met betrekking tot het (her)gebruik van foto’s besef ik me nu dat dat alleen maar kan als ik ook echt citeer. Een foto van een bedenker van de prof. dr. van een bepaalde leertheorie kan ik zonder problemen plaatsen. Mijn weblog heb ik aangevuld met een disclaimer waarbij ik duidelijk aangeef dat de weblog volledig mijn eigen persoonlijk mening bevat en niet de mening van mijn werkgever(s) hoeft te zijn. Verder geef ik aan dat ik ongepast commentaar verwijder. Zie hier mijn disclaimer:

In deze weblog zet ik mijn persoonlijke gedachten op het internet over Innovatie in ICT en Onderwijs. Deze weblog schrijf ik op persoonlijke titel en is derhalve geen weerslag van gedachten, intenties, plannen of strategieën van mijn huidige of vorige werkgevers.

Op deze weblog kan gereageerd worden, echter wordt ongepast commentaar verwijderd.

Leuk is dat op basis van mijn weblog een aantal andere webloggers geïnspireerd heb om ook een disclaimer toe te voegen. Bij het maken van instructievideo’s begin ik altijd met een disclaimer (tip van Jan Jacobs) en gebruik ik creatieve commons muziek van Jamendo. Het opnemen van handelingen in een bepaald product valt onder het citaatrecht en is derhalve geoorloofd. Binnen de lessen met de studenten van de ICT-Academie besteed ik op dit moment nog geen aandacht aan dit onderwerp, maar is wel iets om op te gaan pakken. Dit jaar (zie verderop) voeg ik eerst het onderwerp betrouwbaarheid van websites toe.

In het tweede deel van deze sessie werden er een aantal subonderwerpen rondom mediawijsheid verdeeld tussen diverse werkgroepjes. In mijn groepje stond het onderwerp Informatievaardigheden centraal. Voor mijn bijdrage zie Google Sites. Wat me opgevallen is, is dat we als groep vooral de onderwerpen efficiënt verdeeld hebben, terwijl het echt virtueel samenwerking niet echt van de grond is gekomen. Via e-mail is kort op elkaars inbreng gereageerd, terwijl via opmerkingen in Google Sites je ook zou kunnen samenwerken. Ik heb ook op deze wijze inbreng gegeven, echter werd via mail terug gereageerd. Waarom? Mogelijk het vertrouwende medium email waar snel op teruggegrepen wordt. Verder denk ik dat de laatste sessie vlak voor de vakantie met de grote examenpiek en vervolgens de vakantie om daarna weer met de grote opstartdrukte aan de gang te gaan, mogelijk het echte virtuele samenwerken in de wielen heeft gereden. Onnodig, want juist het elkaar niet fysiek kunnen treffen is juist op deze manier te regelen, maar gezien de grote drukte en lange dagen wel begrijpelijk m.i.

Het gebruik van Google Sites is echt zeer eenvoudig, maar wel beperkt in de grafische vormgeving van het geheel. Mijn eigen weblog onder WordPress levert hiervoor meer vrijheid, maar ik besef me dat dit veel meer kennis en vaardigheden vraagt van de gebruiker.

Rondom mediawijsheid ben ik al enige tijd bezig om via een mediawijsheidweek mijn studenten op te voeden in het gebruik van nieuwe media. Hiervoor heb ik reeds diverse materialen ontwikkeld waarin ik tot nu toe de onderwerpen Zoeken en Vinden (zie onderstaande presentatie – een bewerking van het materiaal voor de workshop van afgelopen zondag voor de Kring Vrienden van Den Bosch), RSS, Webloggen en social bookmarking behandel.

Mijn voornemen is om dit schooljaar ook het onderwerp betrouwbaarheid van internetbronnen aan te kaarten, o.a. door het gebruik van de website WebDetective. Op dit moment ben ik hiermee druk bezig en zal vlak de herfst voor de tweede keer uitgevoerd worden.

Ik heb gemerkt dat het onderwerp Mediawijsheid zeer belangrijk is voor onze studenten. Het lijkt alsof de nieuwe generatie zeer bedreven is in het gebruik van technologie, echter is het slim en verstandig gebruik nauwelijks aan de orde. Tevens is de aandacht beperkt op een aantal zaken op het internet, o.a. Games, Hyves, et cetera en niet op de meer serieuze toepassing, o.a. LinkedIN, social bookmarking, RSS, webloggen, et cetera.

Ik ben erg benieuwd naar het 2de blok waarin we via het R2D2-model een ontwerp gaan maken voor lesmateriaal. Mijn voornemen is om met video aan de slag te gaan en zo inzicht te krijgen in de mogelijke positieve, denk bijdrage aan leren en motivatie, maar ook de negatieve, denk aan cognitive overload, effecten.

Go to Top