Posts tagged motivatie

Mentimeter gebruikt de zomervakantie om nieuwe dashboard en functionaliteit uit te rollen

Deze zomervakantie heeft Mentimeter een metamorfose ondergaan door een geheel nieuw dashboard uit te rollen. Mentimeter geeft je de mogelijkheid om polls te houden tijdens je les, workshop, presentatie, et cetera.

2014-08-18_15-55-00

In de metamorfose heeft Mentimeter eveneens hun slogan aangepast:

Mentimeter is an easy-to-use & beautiful online tool, enabling you to get your point across and convert others’ opinion into sophisticated and distinct data, in real-time.

Naast de multiple choice vraag, open vraag en 100-punten vraag kun je nu ook deelnemers antwoorden laten plotten in een assenstelsel en schaalvragen stellen.

2014-08-18_16-02-10

Eveneens zijn er mogelijkheden toegevoegd om het publiek te segmenteren. Zo kun je bijvoorbeeld bekijken wat bijvoorbeeld de vrouwen en mannen in de zaal als antwoord geven.

Het nieuwe dashboard is gratis. De nieuwe functionaliteit zoals antwoorden plotten in een assenstelsel, schaalvragen en segmentatie van je publiek zijn helaas niet gratis te gebruiken.

ExitTicket geeft een inkijkje in de toekomst van student respons systems á la Socrative en Kahoot!

2014-08-18_14-43-46Op mijn Creative Hit-list had ik al lange tijd staan om eens goed naar ExitTicket te kijken. ExitTicket noemt zich een free student response system.

Zelf gebruik ik tot nu toe vooral Socrative en Kahoot!, echter gaf de foto die ik ooit tegenkwam mij de indruk dat ExitTicket meer “big data” mogelijkheden biedt.

De moeite waard om eens naar ExitTicket te kijken.

De basisfunctionaliteit is gratis. En blijft gratis, aldus de website. Voor meer functionaliteit kun je zogenaamde Apps of App Packs kopen.

Waar bestaat de basis functionaliteit uit?
De basisfunctionaliteit is de assessment editor (Launch, Practice, Exit, Quicket), de modules Teacher, Projector en Reporting, heatmaps en alle basis die je nodig hebt om ExitTicket te kunnen gebruiken.

Om een goede indruk te krijgen, kun je onderstaande video bekijken.

“Big data” in je klaslokaal
ExitTicket kent klassen, assessments en een kalender. Hierdoor levert het mogelijkheden die helaas Kahoot! en Socrative niet leveren. Het per klas en per student bekijken van de resultaten geeft echt inzicht in de leerwinst per onderwerp van studenten. Antwoord op de vraag welke onderdelen in het algemeen goed beheerst worden en welke onderdelen niet kun je direct inzien.

Maar ook op het niveau van de student of klas (via widgets) kun je direct zien wie de snelste groeiers, beste performers en slechtste performers zijn.

2014-08-18_15-20-08

Snel inzicht in dit soort gegevens maakt onderwijs effectiever en efficiënter en brengt “big data” op eenvoudige wijze het klaslokaal in.

En gamification dan?
Met Apps of App Packs (betaald) is het mogelijk om (simpele) gaming elementen als emoticons en badges (met de SuperStreak pack) toe te voegen aan de assessments. Dit kan de motivatie verhogen.

En mijn oude quizzen dan?
Het probleem bij het gebruik van diverse student respons systemen is dat alles verspreid raakt. Een gedoe om dat steeds bij te houden. Sommige quizzen heb ik in Socrative. Anderen weer in Kahoot! Ook hier biedt ExitTicket in de toekomst mogelijkheden doordat er een mogelijkheid komt om Socrative quizzen te importeren.

Na een eerste “speelronde” met ExitTicket ben ik erg onder de indruk van de volgende stap die gezet wordt op het gebied van student respons systems. Na het verhogen van motivatie door partijen als Socrative en Kahoot! levert ExitTicket nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in de leerwinst van studenten en klassen. Hierdoor kan het onderwijs naast leuker eveneens effectiever en efficiënter worden.

De docent als linking pin

Van mijn collega Hans Schaepkens kreeg ik het onderzoek: “De docent als linking pin” te lezen van Jolien van Uden. Een zeer interessant onderzoek dat antwoord zoekt op de vraag:

“… in hoeverre er een verband is tussen de motieven en competenties van docenten, de door hen ervaren self-efficacy (de mate waarin je als docent denkt invloed te kunnen uitoefenen op het resultaat), het interpersoonlijk leraarsgedrag en de betrokkenheid van hun leerlingen.”.

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat het interpersoonlijk leraarsgedrag het meest van belang is bij het voorspellen van de betrokkenheid van de leerlingen. Oftewel: als docent heb je in het persoonlijke contact met de studenten een grote invloed op de betrokkenheid bij de opleiding van die studenten.

In bovenstaande video verteld Jolien van Uden over haar onderzoek. Ik heb een presentatie over het onderzoek kunnen vinden op het internet, het onderzoek zelf heb ik echter niet online kunnen vinden ;-(

Workshop Symposium Alle leerlingen bij de les – Hoe vergroot ik de motivatie van studenten?

Vandaag vindt in de School voor de Toekomst het symposium alle leerlingen bij de les plaats. Samen met OAB Dekkers organiseert de Academie voor Teaching and Learning (voorheen: Center for Teaching and Learning) van het Koning Willem I College dit symposium.

Docenten in het mbo zijn over het algemeen zeer gedreven en enthousiast over hun werk. Tevens signaleren ze dat (gedrags)problemen bij leerlingen toenemen. Binnen de klas probeert iedere docent hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar je kunt wel het gevoel hebben dat je hier alleen in staat. Daarbij is de valkuil dat je teveel aandacht besteedt aan het corrigeren van ongewenst gedrag en geneigd bent hierin steeds strenger te worden. Dit kan ertoe leiden dat een relatief klein percentage van de leerlingen een groot deel van de energie kost, wat uiteindelijk ten koste kan gaan van het plezier in het werk.

Op dit symposium ga ik aan de hand van de theorie van Marzano het onderwerp motivatie uitdiepen met de deelnemers. Voor deze workshop heb ik de volgende presentatie gemaakt:

De workshop bevat na het inventariseren van voorkennis (opdracht 1) een minimale instructie (dimensie 2 – nieuwe kennis verwerven en integreren) en laat de deelnemers zelf het begrip motivatie ontdekken (opdracht 2) waardoor kennis verbreedt en verdiept wordt (dimensie 3). Als afsluiting gaan de deelnemers hun eigen gedrag inventariseren (dimensie 5) en maken een plannetje om de kennis te toe passen in hun eigen werksituatie (dimensie 4) ub de eindopdracht (opdracht 3.1 en opdracht 3.2).

AOB Dekkers heeft een blog speciaal over dit onderwerp: Positief Onderwijsleerklimaat.

Leuk trouwens om met @PBloemen, @BlonkAnita en @impie72 samen te werken op dit symposium. Volg hun Twitter of blogs voor nog meer informatie over dit symposium.

Symposium alle leerlingen bij de les – samen werken aan een positief leerklimaat

Op 24 april vindt in de School voor de Toekomst het symposium alle leerlingen bij de les plaats. Samen met OAB Dekkers organiseert de AcademIe voor Teaching and Learning (voorheen: Center for Teaching and Learning) van het Koning Willem I College dit symposium.

Docenten in het mbo zijn over het algemeen zeer gedreven en enthousiast over hun werk. Tevens signaleren ze dat (gedrags)problemen bij leerlingen toenemen. Binnen de klas probeert iedere docent hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar je kunt wel het gevoel hebben dat je hier alleen in staat. Daarbij is de valkuil dat je teveel aandacht besteedt aan het corrigeren van ongewenst gedrag en geneigd bent hierin steeds strenger te worden. Dit kan ertoe leiden dat een relatief klein percentage van de leerlingen een groot deel van de energie kost, wat uiteindelijk ten koste kan gaan van het plezier in het werk.

Op dit symposium ga ik aan de hand van de theorie van Marzano het onderwerp motivatie uitdiepen met de deelnemers. AOB Dekkers heeft een blog speciaal over dit onderwerp: Positief Onderwijsleerklimaat.

Go to Top