Posts tagged mediawijsheid

NTR academie: opvoeden in een tijd van multimedia-prikkels

0

Vanaf maandag 15 juli zendt de NTR het programma “NTR academie” uit met iedere avond een grote denker. De uitzending van donderdag 18 juli stond in het teken van opvoeden in een tijd van multimedia-prikkels:

Justine Pardoen van Ouders Online merkt dat kinderen van nu voortdurend geconfronteerd worden met multimedia-prikkels. Kinderen twijfelen steeds vaker aan wat ze kunnen en wat goed voor hen is.

In 25 minuten wordt Justine Pardoen gevolgd en bevraagd hoe je je kinderen het beste opvoedt op in deze tijd. Ze deelt haar inzichten op een zeer toegankelijke manier in het programma. Zo is er bijvoorbeeld een deel van een lezing te volgen die Justine Pardoen geeft op een middelbare school voor zowel de leerlingen als de ouders.

2014-04-10_14-06-54

Haar belangrijkste boodschap: Verbieden heeft geen zin. Leer de kinderen omgaan met de vele prikkels die er zijn. Leer ze zelf bewust keuzes maken door in gesprek te gaan. Hoe je dat doet wordt getoond in deze uitzending. Wil je meer handvatten om in gesprek te gaan lees dan haar boek: Focus!.

Ik heb het boek gelezen en gebruikt bij de presentatie: Presentatie survivaltips voor ouders in de Branding: Hoe leer ik mijn zoon/dochter wijs te surfen op het internet? tijdens de conferentie Ouders in de Branding op het Koning Willem I College.

Gedachtenlezen of gewoon Mediawijs?!

0

Van mijn collega Gerry van der Schoot kreeg ik de tip van onderstaande video waarin in Antwerpen een groot aantal mensen denken mee te doen aan een nieuw TV-programma. Een gedachtelezer weet via diverse rituelen een groot aantal zaken van de kandidaten te benoemen. Veel kandidaten schrikken en zijn vol ongeloof. Eentje roept zelfs: “Scary!”.

Een erg mooie video die goed te gebruiken is in lessen Mediawijsheid. De video is onderdeel van een veilig internetbankieren campagne genaamd: SafeInternetBanking in Belgie.

Vaker dwangmatig internetgebruik bij autisme

0

Op de site van RTL Nieuws las ik gisteren het volgende berichtje naar aanleiding van het onderzoek van Catrin Finkenauer van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar dwangmatig internet gebruik en autisme:

Uit haar onderzoek bleek dat mensen met autistische trekjes vaak bleven internetten terwijl ze eigenlijk moesten stoppen, ruzie kregen met hun partner om internetgebruik of onrustig werden als ze niet het net op konden.

De resultaten staan haaks op een eerdere aanname dat autisten juist baat hebben bij het internet, omdat ze daar in een gestructureerde omgeving kunnen communiceren. Finkenauer vreest dat deze mensen echter geschaad kunnen worden in hun contact met de offline wereld.

Een interessant onderzoek dat een ander licht werpt op het gebruik van internet bij autisme. Voor mij zeer waardevol, omdat ik als docent bij de ICT-Academie met een aantal autistische studenten werk, maar natuurlijk ook voor het vak Mediawijsheid.

Eerste certificaten behaald van de pilot Mediawijsheid

0

Tot 1 juni hadden de studenten de tijd om de eindopdracht voor Mediawijsheid in te leveren. De eindopdracht bestaat uit het beantwoorden van de vraag: Welke rol spelen sociale media in jouw leven? in de vorm van een presentatie en een verantwoordingsverslag.

Voor degene die de pilot via mijn blog gevolgd hebben, volgt hier een rijtje met eindopdrachten die via het internet bekeken kunnen worden:

Daarnaast had één student een video gemaakt, echter had deze problemen om deze naar Youtube te uploaden. Via DropBox heeft deze student de video ingeleverd. Komend schooljaar gaan 13 afdelingen van het Koning Willem I College het vak Mediawijsheid invoeren in de vorm van een vrijwillige deelname. Het eerste halfjaar volgen de docenten een train-the-trainer die ik samen met @mbos ga geven. Vanaf periode twee wordt het vak gegeven aan de studenten van de betreffende afdelingen.  In schooljaar 2013-2014 wordt het vak voor alle opleidingen ingevoerd.

Digitaal jaarverslag van het Koning Willem I College: start met vakken Denkvaardigheid en Mediawijsheid in 2012

0

Afgelopen weekend is het digitaal jaarverslag van 2011 van het Koning Willem I College uitgebracht. Met uiteraard het voorwoord in de vorm van een video. Deze video is op Youtube te bekijken.

In het jaarverslag kijkt Coen Free tevens vooruit naar 2012 en noemt hier het Koersboek MBO ’15 waarin de koers voor de komende jaren van ons college uitgezet is. Tevens noemt hij een tweetal speciale ambities voor ons college in 2012, namelijk de invoer van twee nieuwe vakken:

  • Denkvaardigheid
  • Mediawijsheid

Twee vakken die voor onze leerlingen noodzakelijk zijn om te “overleven” in 21ste eeuw. In eerdere blogposts heb je kunnen lezen wat de ervaringen van de pilot zijn met het vak Mediawijsheid afgelopen halfjaar.

Wat mij betreft een mooie moderne vorm om het jaarverslag te verspreiden en zo een grote groep belangstellenden verantwoording af te leggen over het status van ons college. En met de invoer van het vak Mediawijsheid een voorbeeld van Practice what you preach.

Go to Top