Terugblik, vooruitblik en ontspanning met de vakantiepuzzel: KW1C Mediawijsheid #gamification

0

Afgelopen jaar was (weer) een hectisch en leerzaam jaar.

Een boeiend jaar met de studenten van de ICT-Academie. Een aantal fijne klassen met de bekende pieken en dalen. Veel ontwikkelingen rondom examinering. De invoer van kennisexamens en de manier van beoordeling bij de proeve van bekwaamheid.

Vanuit mijn rol bij het ATL is mediawijsheid goed geland binnen het Koning Willem I College. Een geweldige mini-conferentie: #mediawijsheid als mijlpaal en overgang naar een door de community gedragen begrip. En de “aankoop” van het lesmateriaal door ROC Friese Poort. Een aantal workshops en presentaties zowel intern als extern gegeven. Altijd leuk en leerzaam. De laatste maanden van dit jaar bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen rondom de pilot opleidingsschool samen met Fontys en de Beroepscomponent Leerkracht. Komend schooljaar komen deze ontwikkelingen tot uiting in een nieuw programma en bijbehorende lesdagen.

In het kader van promotie heb ik na een aantal jaren alle (zes) leergangen afgerond inclusief de onderzoeksmodule. De laatste twee heb ik tegelijkertijd gedaan. Leuk en leerzaam, maar ook wel veel met momenten.

Komend jaar staan er leuke dingen op de rol: Mediawijsheid Café, Time for Tools, lesdagen verzorgen voor de Beroepscomponent Leerkracht, pilot opleidingsschool, workshop op het lerarencongres in ‘s-Hertogenbosch, en workshop in Dublin voor ePathways, het gebruik van nieuw lesmateriaal van Stichting Praktijkleren, het verder ontwikkelen van Mission Start, et cetera.

Maar eerst ….. allemaal een hele fijne en ontspannen vakantie gewenst.

Lesmateriaal van het vak Mediawijsheid van het Koning Willem I College beschikbaar voor anderen; ROC Friese Poort start met gebruik in September ;-))

0

Afgelopen heb ik diverse malen de vraag gekregen of het lesmateriaal van het Koning Willem I College dat ik voor het vak Mediawijsheid ontwikkeld heb te gebruiken is door andere scholen. Tot enige maanden terug was mijn antwoord steeds dat we eerst het materiaal volledig uitontwikkeld wilden hebben en het intern op de rit hebben willen staan. Afgelopen mei is deze mijlpaal gepasseerd en feestelijk gevierd met de mini-conferentie: #mediawijsheid.

Na overleg met het college van bestuur is besloten om het lesmateriaal te delen met andere scholen.

Afgelopen jaren is er veel tijd en geld geïnvesteerd door het Koning Willem I College voor het ontwikkelen, uitvoeren en bijstellen van de 15 lessen mediawijsheid. Om een deel van deze kosten te dekken is besloten een beperkte bijdrage te vragen van een deel (een vijfde) van de gedane investering in ruil voor het lesmateriaal.

Het lesmateriaal bestaat uit:

• Powerpoints Mediawijsheid;
• Opdrachten Mediawijsheid;
• Uitwerking van de opdrachten Mediawijsheid;
• Eindopdracht en beoordelingssystematiek Mediawijsheid;
• Docentenhandleidingen Mediawijsheid.

Het materiaal is volledig in Natschool geïmplementeerd en kan via een Threeships overgezet worden naar de eigen Natschool omgeving. Al het materiaal is ook beschikbaar om in de eigen ELO onder te brengen.

Mediawijsheid als vak - Banner (640x294)

Afgelopen juni is met ROC Friese Poort een overeenkomst gesloten waarbij vanaf komend schooljaar ze het vak op dezelfde manier als binnen het Koning Willem I College gaan implementeren. Ondertussen is het volledig lesmateriaal overgezet naar hun eigen ELO. Vanaf september wordt gestart met het trainen van de docenten.

Mocht je interesse hebben om het lesmateriaal mogelijk in te zetten binnen je eigen school, dan kun je contact opnemen met mij via de contactpagina van deze edublog.

Achtergrond van het lesmateriaal
In het schooljaar 2011-2012 is in het kader van het aanbieden van 21st century skills aan de studenten binnen het Koning Willem I College gestart met het ontwikkelen en testen van het vak: Mediawijsheid onder regie van de Academie van Teaching & Learning. Vanaf schooljaar 2012-2013 is begonnen met de invoer van het vak via een train-the-trainer. Eveneens is een aantal afdelingen gestart met het geven van het vak en het leveren van tops en tips. Hiermee is het vak sterk verbetert. Ook in schooljaar 2013-2014 zijn er een aantal docenten van diverse afdelingen getraind en zijn er meer afdelingen begonnen met het geven van het vak.  In totaal zijn er eind schooljaar 2013-2014 veertig docenten getraind. Hiermee zijn bijna alle afdelingen uitgerust met één of meer getrainde docenten.

Het vak Mediawijsheid is ontwikkeld vanuit de 3 C’s van het FOSI (Family Online Safety Institute) en leert studenten positief kritisch te zijn ten opzichte van online informatie, online contact en online gedrag in de privé context. Daarnaast leren ze deze positief kritische houding aan in de persoonlijke en loopbaan & burgerschap-context. Hierdoor geeft het vak mediawijsheid mede invulling aan loopbaan & burgerschap.

Het vak Mediawijsheid wordt binnen het Koning Willem I College afgesloten met een eindopdracht waarin de studenten laten zien dat ze een minimum niveau van mediawijsheid beheersen. Bij een positieve beoordeling van de eindopdracht wordt één studiepunt en een “bewijs van deelname met goed gevolg” toegekend aan de student.

Workshop: “Five Social Media Easter Eggs for Classroom Teaching Power” at ePathways conference

0

In October I will attend the ePathways conference in Dublin.

Five Sociale Media Easter Eggs for Classroom Teaching Power
Education is not sufficiently aware of the potentials for using social media in the classroom, according to a study of the dutch Academy of Media and Society. Smart use of social media in the classroom motivates students, enhance their learning and improves classroom efficiency, according to Kennisnet.

2014-07-07_09-28-28

How can you use the benefits of social media in your classroom?

In this workshop you will experience five social media easter eggs which allows you to instantly improve you teaching power.

Interesse in Gamification?! Word lid van de community Mission Start

0

Ondertussen is er enige tijd verstreken tussen de lancering van Mission Start op het GROEI & Bloei congres van het Consortium voor Innovatie in ‘s-Hertogenbosch. Sem van Geffen heeft als community manager hard gewerkt aan het afronden van zijn boek, het optuigen van de site en community. Een mooi resultaat. Wat is Mission Start? Mission Start is een groep professionals, uit alle onderwijssectoren, met passie voor games en leren. Deze groep deelt kennis en ervaringen, maar zal deze ook het uitwisselen van expertise faciliteren. Wie maken Mission Start? Mission Start wordt gemaakt door zijn leden. Op dit moment zijn er 57 leden, maar dat aantal moet vanaf september uiteraard gaan groeien. Sem van Geffen is als oprichter en community manager de grote aanjager. Om de community meer kracht te geven is hij afgelopen tijd bezig geweest om een grotere groep “kartrekkers” om zich heen te verzamelen. 2014-07-08_09-13-42   Naast Sem zijn Robbert van der Pluijm en ikzelf toegetreden tot het team ;-) Wat doet Missions Start om zijn missie te volbrengen? Mission Start heeft een forum om kennis en ervaring uit te wisselen, organiseert meet ups en gaat trainingen aanbieden om het gedachtegoed verder te verspreiden. 2014-07-07_08-44-38 Daarnaast is er uiteraard het boek dat begin komend schooljaar gaat uitkomen. Houd de website van Mission Start in de gaten om het boek te bestellen via Bol.com en het bijbehorende digitale materiaal te downloaden. Kortom, er staat veel te gebeuren komend schooljaar bij Mission Start. Meld je snel aan bij het Forum als je interesse hebt in dit onderwerp.

Op 8 oktober Lerarencongres op het Koning Willem I College

0

Op 8 oktober 2014 wordt het lerarencongres georganiseerd door de Onderwijscoöperatie op het Koning Willem I College. Een groot aantal onderwerpen komen aan bod.

2014-lerarencongres-webversie

Het onderwerp mediawijsheid staat eveneens op de kaart doordat ik een workshop mag verzorgen op deze dag ;-)

Go to Top