Leergang Lateraal Denken: Examenopdracht

0

Under construction

Onderdeel van het succesvol afronden van de Leergang Lateraal Denken is het uitvoeren van een examenopdracht:

U ontwerpt bij een zelf te bepalen situatie/gebeurtenis in de eigen onderwijspraktijk, een aanpak waarin een aantal in de leergang behandelde laterale denktechnieken zijn opgenomen. U ontwerpt een les of lessencyclus, voert dit uit en evalueert dit. Bij de evaluatie reflecteert u op het verloop en op uw eigen rol (proces) en de opdrengst (product) van de les of lessencyclus. U vraagt tevens feedback op uw handelen aan de betreffende deelnemers (proces). Tot slot doet u suggesties te verbetering en maakt daaruit een keuze.

Voor mijn aanpak heb ik gekozen voor de les: digitaal plagen/pesten in het vak Mediawijsheid.

Ontwerp

Doelstelling
Na deze les heeft de student inzicht in het verschil tussen digitaal plagen en pesten, de rol van sociale media hierin en hoe om te gaan met digitaal plagen en pesten.

Korte beschrijving inhoud les, keuze van (laterale) denktechnieken, materialen en werkvormen en Verantwoording van de keuze van (laterale) denktechnieken
Deze les over “digitaal plagen en pesten” volgt op drie voorafgaande lessen binnen het onderdeel: online contact van het vak Mediawijsheid. In de eerdere drie lessen zijn onderwerpen als een veilig wachtwoord, think before you post, veilig gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIN aan bod gekomen.

Introductie & motivator (30 minuten)
Als introductie (en motivator) op deze les wordt onderstaande video (23 minuten) bekeken:

sitestat

Op basis van bovenstaande video wordt een Other People’s View (OPV) uitgevoerd door door te vragen op de diverse partijen betrokken bij de Facebook moord:

 • gepeste
 • pester
 • omstanders, te weten:
  • vriend(inn)en
  • vader
  • docenten

De reden om bovenstaande OPV te gebruiken is om het probleem van pesten zo breed mogelijk te kunnen bezien. Dit komt ten goede van de brainstorm aansluitend op de video en OPV.

Om te experimenteren met Lateraal Denken om zo op een andere manier oplossingen te vinden om digitaal pesten tegen te gaan heb ik deze les volledig anders ontworpen. De volgende laterale denkstappen worden stap-voor-stap doorlopen:

1. Kies en definieer focus (5 minuten)

Als trainer van deze bijeenkomst kies ik ervoor om een brede gebiedsfocus te pakken:

Ik zoek naar ideeën op het gebied van pesten.

De keus voor een brede gebiedsfocus volgt op de keus van de eerdere OPV bij de video. Door het probleem vanuit diverse de partijen breed op te pakken kan er een zo groot arsenaal aan ideeën ontstaan. Hierdoor blijft het mogelijk om als trainer twee zaken toe te voegen tijdens de volgende stap.

2. Genereer ideeën (45 minuten)

Deze stap bestaat uit een aantal substappen:

Eerste divergentie (10 minuten)
In deze stap wordt een eerste brainstorm van ideeën gedaan aan de hand van bovenstaande brede gebiedsfocus:

Ik zoek naar ideeën op het gebied van pesten.

Eventueel kan de eerste divergentie uitgebreid worden door de brede gebiedsfocus nader te specificeren aan de hand van de eerdere Other People’s View  door de deelnemers te stimuleren om vanuit diverse partijen te kijken:

 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van pesten voor de gepeste
 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van pesten voor de pester
 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van pesten voor de omstanders

Eigen ideeën en ideeën die ze op het internet vinden mogen gebruikt worden.

Tijdens de gehele brainstorm wordt gebruik gemaakt van LinoIT om alles digitaal vast te leggen:

Tijdens alle stappen wordt de timer gebruikt om druk en tempo op het creatieve proces te houden. De drie stappen die volgen zorgen ervoor dat er toch veel ideeën bedacht kunnen worden zonder dat bij iedere stap lang stilgestaan moet worden.

De reden om breed te starten is om zo veel mogelijk vanuit de creativiteit van de deelnemers ideeën te verzamelen. Om te voorkomen dat op één van de mogelijke invalshoeken gefocussed blijft kan de OPV ingezet worden. Dit is noodzakelijk omdat pesten meerdere actoren kent.

Eerste convergentie (5 minuten)
In deze stap worden alle ideeën geordend in bij elkaar horende groepen van maximaal 8 post it’s. De reden van deze stap is om ordening aan te brengen in het geheel. Deze ordening geeft de mogelijkheid om in de vervolg stap de groepen verder uit te breiden met de omgekeerde brainstorm.

Tweede divergentie (10 minuten)
In deze stap wordt via een omgekeerde brainstorm een aantal nieuwe ideeen gegenereerd door de brede gebiedsfocus omgekeerd te definiëren:

Ik zoek naar ideeën om pesten zo veel mogelijk te stimuleren.

Eventueel gecombineerd met de OPV:

 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van het stimuleren van pesten voor de gepeste
 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van het stimuleren van pesten voor de pester
 • Ik zoek naar ideeën op het gebied van het stimuleren van pesten voor de omstanders

De gevonden ideeën worden vervolgens herformuleert tot ideeën die passen bij de initiële gebiedfocus.

De reden van de omgekeerde brainstorm is dat deze mogelijk vanuit een andere invalshoek tot meer ideeën kan leiden. Daarnaast is dit een stap die een hoop energie kan leveren voor de groep. Dit om ook de vervolg stappen te kunnen zetten.

Tweede convergentie  (5 minuten)
In deze stap worden alle ideeën opnieuw geordend in bij elkaar horende groepen van maximaal 8 post it’s. De reden van deze stap is om ordening aan te brengen in het geheel. Deze ordening geeft de mogelijkheid om in de vervolg stap de groepen verder uit te breiden met de concept driehoek.

Derde divergentie  (10 minuten)
In deze stap wordt gezocht naar het concept (concept driehoek) achter de gegroepeerde ideeën, bijvoorbeeld achter: “Ik wil dat je stopt” zeggen door de gepeste zit het concept: assertiviteit.

2014-04-22_13-48-49

De vervolgen vraag is dan om andere ideeën te bedenken om assertiviteit van de gepeste te verhogen. Deze worden toegevoegd aan de ideeën.

Derde convergentie (5 minuten)
In deze stap worden alle ideeën opnieuw geordend in bij elkaar horende groepen van maximaal 8 post it’s. De reden van deze stap is om ordening aan te brengen in het geheel. Deze ordening geeft de mogelijkheid om in de vervolg stap een keus te maken voor de meest waardevolle ideeën.

3. Van idee naar oplossing (40 minuten)

Oogsten (5 minuten)
In deze stap wordt uit het alle gegroepeerde ideeën de twee vanuit het gevoel meest waardevolle gegroepeerde ideeën geoogst.

Uitwerken presentatie (15 minuten)
Vervolgens wordt in twee subgroepen deze gegroepeerde ideeën concreet uitgewerkt in een korte presentatie voor de groep.

Presentatie en PMI (2 x 10 minuten)
Tijdens de presentatie maakt de andere groep een Plus, Minus en Interesting van de voorgestelde oplossing.

Mocht er tijd zijn dan kan de voorgestelde oplossing verrijkt, bijgeschaafd of versterkt worden door de Plus te handhaven, de Minus te verwijderen en de Interesting indien mogelijk/noodzakelijk te gebruiken.

Uitvoering
Hoe ging de uitvoering?

Evaluatie/reflectie

Product (zelf)

Gele hoed - …

Zwarte hoed – …

Proces (zelf)

Gele hoe – …

Zwarte hoed – …

Product/proces (deelnemers)

Plus - …

Minus - …

Interesting - …

Ideeën te verbetering

Groene hoed – …

Aandachtspunten voor de volgende keer

Blauwe hoed – …

Leergang Lateraal Denken: Lateraal Denken (3)

0

Tijdens de derde bijeenkomst (2-daagse) van de Leergang Lateraal Denken: Lateraal Denken heb ik gemerkt dat ik het overzicht van alle stappen, sub-stappen, termen en technieken erg lastig kan grijpen. Vandaar mijn poging om dit voor mezelf helder te krijgen in onderstaande mindmap.

Mocht je input hebben, dan hoor ik die graag.

Mediawijsheid als vak: Hoe het ooit begon ;-)

2

Op 8 mei is de mini-conferentie: #mediawijsheid om een mijlpaal in de ontwikkeling en implementatie van het vak Mediawijsheid kracht bij te zetten en de early-adopters (40 docenten) te bedanken voor hun inzet en vertrouwen. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn alle eerstejaars studenten van onze voltijds opleidingen mediawijs.

Tijd om eens terug te kijken: Hoe is het vak Mediawijsheid op de kaart komen te staan binnen het Koning Willem I College?

Banner (640x294)

In 2008 ben ik begonnen om met de studenten van de ICT-Academie van Bol-2 en Bol-3 met mediawijsheid aan de slag te gaan. Een van de onderwijsweken werd de Week van de Mediawijsheid gedoopt. Er waren op dat moment zo’n vijf opdrachten waarmee de studenten iets mediawijzer konden worden. Tijdens een congres van het Consortium voor Innovatie in 2010 werd mij de vraag gesteld waarom dit niet collegebreed opgepakt is. Ik wist het antwoord niet. Vandaar mijn mailtje op maandag 15 november naar Coen Free, de toenmalige voorzitter College van Bestuur, en Yvonne Moerman, de toenmalige vice-voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College:

Van: Koning Patrick
Verzonden: maandag 15 november 2010 14:37
Aan: Moerman Yvonne; Free Coen
Onderwerp: Ideetje: mediawijsheid?!

Hoi Coen, Yvonne,

Voor de derde keer staat voor de 1e jaars studenten van bol-2 en bol-3 van de ICT-Academie mediawijsheid & web 2.0 op het programma. Momenteel ben ik het project aan het omzetten naar een weblayout (met eXe Learning), maar ook aan het verbeteren (inzichten van afgelopen 2 jaar) en uitbreiden (o.a. veilig internetten).

Ik heb een eerste concept klaar, zie: http://patrick.familiekoning.com/mediawijsheid/

Er is best veel materiaal te vinden op het internet, maar veelal voor het basisonderwijs. Vanuit diverse bronnen ben ik tot hetgeen gekomen dat ik nu heb.

Tijdens het CvI Congres afgelopen keer, maar ook tijdens een NNOAL bijeenkomst ben ik op o.a. dit project ingegaan. Elke keer krijg ik weer complimenten over de aanpak en dat dit op het lesprogramma staat. De meeste ROC’s doen hier nog amper iets mee hoor ik steeds, en zijn jaloers op de ICT-Academie.  Steeds krijg ik ook de vraag of en waarom dit niet KW1C-breed aangepakt wordt? Een kwestie van tijd is mijn antwoord steeds.

Het geheel past m.i. perfect in het LLB-dossier, en is te integreren met de vakken van de opleiding. Laat studenten maar goede en betrouwbare informatie zoeken over jouw vak.

Wat is jullie mening hierover? Zijn er al KW1C-brede initiatieven? Kan/moet dit KW1C-breed opgepakt worden?

Trouwens, het project wordt natuurlijk niet via mijn eigen servertje aangeboden aan de studenten, maar via studieroutes in natschool. We zijn hard op weg om al het lesmateriaal zo aan te bieden. Uit mijn onderzoekje van de leergang TEL blijkt dat studenten dit erg prettig en leerzaam vinden. Misschien een voorbeeld van hoe natschool en digitaal lesmateriaal ook ingezet kan worden?!

Groetjes, Patrick

Patrick Koning
ICT-Academie / CTL
Koning Willem I College
(tel) 073 – 6249 907

Nog geen 3 minuten later kreeg ik onderstaande reactie:

RE: Ideetje: mediawijsheid?!
Van: Free Coen
Verzonden: maandag 15 november 2010 14:40
Aan: Koning Patrick

Patrick,
Dit móet collegebreed aangepakt worden. We maken een afspraak.
Gr.Coen

Een week later was het project: Mediawijsheid als vak geboren binnen ons college. Nu 3, jaar later ongeveer zijn er 40 docenten bijna getraind en wordt het vak al op diverse afdelingen succesvol gegeven. Vanaf schooljaar 2014-2015 krijgen alle voltijds studenten van ons college het vak in het 1e leerjaar. Een resultaat om trots op te zijn ;-)

Leergang Lateraal Denken: Lateraal Denken (2)

8

Tijdens de derde bijeenkomst (2-daagse) van de Leergang Lateraal Denken: Lateraal Denken is er een lijstje uitgedeeld met voorbeeld examenvragen om je voor te bereiden op de theorietoets die je naast een examenopdracht moet behalen.

Wat is divergeren?

Op de site woorden.org staat:

Afbreekpatroon: di – ver – ‘ge – ren
Verbuigingen: divergeerde (verl.tijd )
Verbuigingen: gedivergeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

Zoveel mogelijk manieren bedenken om een probleem op te lossen of een doel te bereiken.

Voorbeeld: `Na het divergeren volgt meestal het convergeren waarbij uit de vele gegevens en/of oplossingen de beste gekozen wordt.`
Antoniem: convergeren
Synoniem: genereren

Wat is convergeren?

Op de site woorden.org staat:

Uitspraak: [kɔnvɛr'xerə(n)]
Verbuigingen: convergeerde (verl.tijd enkelv.)
Verbuigingen: heeft geconvergeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

naar elkaar toe bewegen, naar hetzelfde punt gaan

Voorbeelden: `convergerende lijnen`,
`De verschillende technieken zullen convergeren en na verloop van tijd samenvallen.`
Antoniem: divergeren

Wat zijn de vijf divergentieregels?

Wat zijn de vier convergentieregels?

Noem 3 convergentietechnieken van de Bono en beschrijf er één van.
De volgende convergentietechnieken kun je toepassen bij convergeren:

 • op zoek gaan naar specifieke ideeën (leveren meteen iets op of bieden een voordeel),
 • beginnende ideeën (moet nog iets op aanpast worden),
 • concepten (het idee achter het idee),
 • benaderingen (brede algemene richtingen in ons denken),
 • veranderingen (zijn er veranderingen in ons denken),
 • gevoel (wat is gevoel dat je overhoudt aan een sessie; wat blijft hangen).

Noem 3 divergentietechnieken van de Bono en beschrijf er één van.
De volgende convergentietechnieken kun je toepassen bij divergeren:

 • Bedenken van alternatieven
 • Willekeurige ingang 
 • Ter discussie stellen
 • Provocatie

Geef aan welke stappen je moet doorlopen bij de Provocatietechniek.
Provocatie wordt afgekort als PO: Provocative operation. De stappen die je zet om tot een PO te komen zijn:

 • Wat neem je waar?,
 • Stel een PO op door spontaan er een te bedenken, weg laten (een pc zonder toetsenbord), omkeren (Leerlingen geven docenten les; internet surft met jou; een vliegtuig landt ondersteboven) of wishfull thinking (een zin die begint met: “Zou het niet mooi zijn als …”),
 • Beweging door de eerste ingeving op te schrijven, het principe te herleiden, je te richten op het verschil tussen provocatie en de normale gang van zaken, te visualiseren door te bedenken hoe het uitgevoerd zou worden in stappen, de positieve aspecten (gele hoed) te benoemen of ga op zoek naar speciale omstandigheden (bijvoorbeeld een bierflesje met twee halzen met de vraag wanneer is dit zinvol?).

Noem 2 manieren om een provocatie op te stellen.
Stel een PO op door spontaan er een te bedenken, weg laten (een pc zonder toetsenbord), omkeren (Leerlingen geven docenten les; internet surft met jou; een vliegtuig landt ondersteboven) of wishfull thinking (een zin die begint met: “Zou het niet mooi zijn als …”),

Noem 2 bewegingstechnieken bij de Provocatietechniek.
Beweging door de eerste ingeving op te schrijven, het principe te herleiden, je te richten op het verschil tussen provocatie en de normale gang van zaken, te visualiseren door te bedenken hoe het uitgevoerd zou worden in stappen, de positieve aspecten (gele hoed) te benoemen of ga op zoek naar speciale omstandigheden (bijvoorbeeld een bierflesje met twee halzen met de vraag wanneer is dit zinvol?).

Is er een verschil tussen convergeren en creatief convergeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat dan?
Ja. Creatief convergeren is zoeken naar iets dat anders is, niet alleen naar iets dat er is. Zoeken naar nieuwe ideeën, niet naar de ideeën die je al hebt.

Waarom spreekt de Bono liever over brainsailing dan over brainstorming?
In de post: 5 STEPS TO EFFECTIVE BRAINSTORMING staat:

Brainstorming is a group discussion in which individuals use the free flow of ideas to generate as many thoughts as possible within a defined period of time.

Edward de Bono, leading authority in the world in the field of creative thinking, talks about “brainsailing.” This helps us visualize how the ideas in a brainstorming session should flow smoothly from one another.

Brainstorming heeft de associatie dat het ongerichte alle kanten op gaat, echter heeft een goede brainstorm een duidelijke stappenplan met diverse technieken om te divergeren en convergeren. Daarom praat de Bono liever over brainsailing.

Geef aan welke stappen je moet doorlopen bij de techniek van Uitdaging/Ter discussie stellen.
CBA: cut (kunnen we ermee stoppen?), because (waarom doen we het?) en alternative (wat is het alternatief?).

Wat wordt er bedoeld met het begrip lateraal denken?
Bij het gewone denken wordt de snelwegen gebruikt in de hersenen. Hierdoor worden voor de hand liggende niet creatieve oplossingen bedacht. Een “lateral” is een zijtak, een geitenpaadje in de hersenen. Deze zijtakken kunnen voor creatieve oplossingen zorgen als ze bewandeld worden door de hersenen. Met laterale denktechnieken zorg je ervoor dat je deze zijtakken ontdekt en gaat bewandelen.

Kun je bij een idee slechts één concept/fixatiepunt herleiden of zijn er meerdere concepten/fixatiepunten mogelijk? Illustreer met een voorbeeld.
Er zijn meerdere concepten/fixatiepunten mogelijk. Bijvoorbeeld bij een fiets kun je kijken naar het concept: fiets als vervoermiddel, de constructie van de fiets, het esthetische uiterlijk van de fiets, et cetera.

Noem 3 De Bono technieken die gebruikt kunnen worden voor beoordeling.
De volgende methodes kunnen gebruikt worden:

 • De Zes Hoeden – een eenvoudige eerste vorm van assessment van ideeën.
 • PMI – een plus, minus en interesting van ideeën maken.
 • COCD-Box – een sortering in gewone en originele ideeën en haalbare en niet haalbare ideeën.2014-04-20_11-24-57
 • Een kleine variant op de COCD-Box is WOW/HOW/NOW/YOW waarbij het woord niet realiseerbaar vervangen is door nog niet realiseerbaar.cocdbox

Leg uit hoe de concept driehoek werkt aan de hand van een voorbeeld.
De concept driehoek helpt je om het concept/fixatiepunt achter een idee te herleiden. Bijvoorbeeld bij een fiets kun je kijken naar het concept: fiets als vervoermiddel, de constructie van de fiets, het esthetische uiterlijk van de fiets, et cetera.

Waarom zijn alternatieve nooit willekeurig?
Je hebt altijd onbewust iets in gedachten waarvoor je een alternatief zoekt. Je hebt altijd een bewust of onbewust fixatiepunt.
Door het Fixatiepunt vast te stellen kun je op zoek gaan naar alternatieven die het fixatiepunt/concept ook realiseren: “Wat is het alternatief op het gebied van…”.

Welke van de 3 convergentietechnieken bij lateraal denken is eigenlijk een divergentietechniek?
Verrijken, omdat je hier de ideeën bijvoorbeeld weer gaat aanpassen aan de middelen, omvormen of bijschaven, versterken of het concept achter het idee gaat zoeken.

Welke twee manieren heb je om een focus te definiëren?
Doelfocus en gebiedfocus.

Wat is het verschil tussen gebied- en doelfocus?
Bij gebiedfocus kijk je naar een groter geheel, bijvoorbeeld de supermarkt en ga je brainstormen wat er beter kan. Bij doelfocus heb je een specifiek doel, bijvoorbeeld: “Hoe kan ik meer klanten voor de supermarkt trekken?”.

Geef een voorbeeld van gebiedfocus.
Bijvoorbeeld: De supermarkt

Geef een voorbeeld van doelfocus.
Bijvoorbeeld: “Hoe kan ik meer klanten voor de supermarkt trekken?”

Beschrijf het proces van Analyse(s) naar doelfocus en gebruik hierbij een voorbeeld.
De volgende vier stappen worden hierbij gebruikt:

 1. Probleem beschrijven.
 2. Mogelijke oorzaken beschrijven (CAF, OPV, witte hoed); divergeren, OmO
 3. Je hebt de analyse; beschrijf hier de doelfocussen > hoe kunnen we ervoor zorgen dat.
 4. Selecteer uit alle doelvragen de meest relevante (convergeren). Mag ook meer dan één vraag zijn, als het andere spoor om te volgen ook interessant is.

Bij een gebiedfocus kennen we “brede” gebieden en “beperkte” gebieden. Geef in de juiste formulering van de gebiedfocus van elk een voorbeeld.
Twee voorbeelden:

 • brede gebiedsfocus: “Ik wil ideeën op het gebied van hotels.”
 • beperkte gebiedsfocus: “Ik wil ideeën op het gebied van servetten.”

Wat verstaan we onder een Creative Hit-List?
Een Creative Hit-list is een persoonlijke lijst met problemen, thema’s, dromen en taken die je eens in de zoveel tijd tegen het licht houdt met als doel om steeds met de goede dingen bezig te zijn (in plaats van de dingen goed te doen).

In het boekje: “Lateral Thinking – Pocket Reference” staat:

A Creative Hit-List is used to help you focus. It is a list of defined targets for you creative effort. The Creative Hit-List should contain 15 items. Only five of these should relate to problems, while the rest are a mixture of improvements areas, tasks and General Area Focuses.

Wat is zowel bij de Provocatie als bij de Uitdaging/Ter discussie stellen het uitgangspunt?

Wanneer kun je de Provocatie als techniek inzetten?
Het is een brainstormtechniek, met name om ideeën te bedenken.

Wanneer zet je de Uitdaging/Ter discussie stellen in als techniek?
Als men roept: “Maar dat doen we altijd zo!” is het goed om de aanpak ter discussie te stallen, want vaak zijn aanpakken (patronen) in het verleden ontstaan en hebben ze in het heden geen functie meer, maar worden ze gedaan omdat ze altijd al zo gedaan worden. Het verhaal van de poortwachters bij het kasteel terwijl de prinses al lang een volwassen vrouw was en met haar prins in een ander kasteel woonde.

Waar komt het woord PO vandaan of wat is de verklaring van het woord?
Provocative Operation: dit geeft aan dat een uitspraak een bewuste provocatie is.

Wat gebeurt er wanneer we “oordelen” over een Provocatie?
Als je oordeelt (je bent het ermee eens of niet (= binaire beoordeling)) dan valt het creatieve proces dood. De meeste provocaties worden direct afgewezen. Het doel van een PO is juist om creativiteit in gang te zetten, om beweging te veroorzaken.

Noem drie manieren om te bewegen vanuit een Provocatie.
Beweging kun je doen door:

 • de eerste ingeving op te schrijven,
 • het principe te herleiden,
 • je te richten op het verschil tussen provocatie en de normale gang van zaken,
 • te visualiseren door te bedenken hoe het uitgevoerd zou worden in stappen,
 • de positieve aspecten (gele hoed) te benoemen of
 • ga op zoek naar speciale omstandigheden (bijvoorbeeld een bierflesje met twee halzen met de vraag wanneer is dit zinvol?

Noem drie manieren om ideeën te ordenen met behulp van de techniek “Oogsten”.
De volgende manieren zijn er om te ordenen tijdens het oogsten:

 • op zoek gaan naar specifieke ideeën (leveren meteen iets op of bieden een voordeel),
 • beginnende ideeën (moet nog iets op aanpast worden),
 • concepten (het idee achter het idee),
 • benaderingen (brede algemene richtingen in ons denken),
 • veranderingen (zijn er veranderingen in ons denken),
 • gevoel (wat is gevoel dat je overhoudt aan een sessie; wat blijft hangen).

Noem drie manieren om ideeën te bewerken met behulp van de techniek “Bewerken”.
Bewerken of verrijken heeft het adagio: “it is easier to tame a wild idea than to breathe life into a dead idea”. Er zijn zes mogelijke acties:

 • Omvormen en bijschaven (),
 • Aanpassen aan de middelen (),
 • Een concept herleiden (),
 • Het idee versterken (),
 • Fouten eruithalen (zwarte hoed)
 • Focus op verschil ().

Koning Willem I College viert mijlpaal invoering: “Mediawijsheid als vak” met mini-conferentie: #mediawijsheid op 8 mei 2014

1

Persbericht

“Het onderwijssysteem in Nederland bereidt leerlingen niet goed voor op het leven in de digitale wereld. Het leert ze vooral ‘vaardigheden die hun ouders nodig hadden’”, betoogt Neelie Kroes in haar column in het Financieel Dagblad. Het Koning Willem I College deelt deze visie door alle voltijds studenten vanaf schooljaar 2014-2015 mediawijs te maken.

In het schooljaar 2011-2012 is in het kader van het aanbieden van 21st century skills het Koning Willem I College gestart met het ontwikkelen van het vak: Mediawijsheid onder regie van de Academie van Teaching & Learning. Vanaf schooljaar 2012-2013 is begonnen met de invoer van het vak via een train-the-trainerstraject voor de docenten. In dat jaar is tevens een aantal afdelingen gestart met het geven van het vak en het aanleveren van feedback. Hierdoor is het vak sterk verbeterd. In totaal zijn er eind schooljaar 2013-2014 veertig docenten getraind. Hiermee is 91% van de afdelingen uitgerust met één of meer getrainde docenten en dus klaar om het vak vanaf schooljaar 2014-2015 te gaan geven.

Banner (640x294)

Het vak Mediawijsheid is ontwikkeld vanuit de 3 C’s van het FOSI (Family Online Safety Institute) en leert studenten positief kritisch te zijn ten opzichte van online informatie, online contact en online gedrag. Studenten leren deze positief kritische houding aan in de persoonlijke en loopbaan & burgerschap-context. Hierdoor geeft het vak mediawijsheid mede invulling aan loopbaan & burgerschap. Als het vak positief afgesloten is, wordt een “bewijs van deelname met goed gevolg” toegekend aan de student.

Om de start van de collegebrede invoering vanaf schooljaar 2014-2015 kracht bij te zetten organiseert het college de mini-conferentie: #mediawijsheid op donderdag 8 mei 2014 van 16.30 – 22.00 uur in School voor de Toekomst. De conferentie is voor medewerkers van het Koning Willem I College. Topsprekers als Justine Pardoen van Ouders Online, Willem Karssenberg van Kennisnet en edublogger op trendmatcher.nl, Michel van Ast en Jorick Scheerens van het Mediacollege Amsterdam inspireren, onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes, de medewerkers van het college. Op dit moment zijn er 82 aanmeldingen.

Einde persbericht

Voor meer informatie: Patrick Koning, p.koning@kw1c.nl

Go to Top