Cybertopia – Wat is de visie van de cyber-utopisten in Silicon Valley?

Wat is de visie van de cyber-utopisten in Silicon Valley? Zij sturen een revolutie die ons leven op alle niveaus vormgeeft. Een portret van Cybertopia.

Een interessante documentaire van VPRO Tegenlicht:

We lezen het evangelie volgens Steve Jobs, downloaden de nieuwste apps en hebben ontzag voor Google. Ongemerkt voltrekt zich een revolutie, die ons leven op alle niveaus vormgeeft: hoe we ons verplaatsen, hoe we met onze vrienden en geliefden omgaan, hoe we werken, hoe we politiek bedrijven en hoe we denken over wat publiek is en wat privé.

Deze revolutie wordt vormgegeven door een nieuwe orde van programmeurs, entrepreneurs en durfkapitalisten in ‘Silicon Valley’. Zij hebben de kennis, de netwerken en het geld. Misschien zijn de eerste geluiden dat Silicon Valley zich wil afscheiden van de Verenigde Staten wel een voorbode voor wat ons nog te wachten staat.

Tegenlicht duikt in de wereld van deze cyber-utopisten en onderzoekt hun visie, hun ethos en hun politieke agenda. Een portret van hun Cybertopia, die de ‘Cloud’ zou kunnen heten of de ‘Cirkel’.

Koning Willem I College’s visie op de toekomst: Leren voor de toekomst ;-))

Binnen het Koning Willem I College zijn er al enige jaren diverse activiteiten om studenten niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen op te leiden: Leren voor de toekomst.

Een Bosche implementatie van 21st Century Skills.

Binnen het Koning Willem I College is er al lange tijd aandacht voor denkvaardigheden met een eigen de Bono expertise centrum (onderdeel van de Academie voor Teaching and Learning). Een groot aantal docenten (zowel intern als extern) zijn ondertussen getraind. Daarnaast wordt op diverse opleidingen denkvaardigheden aangeboden in het curriculum. Als aanvulling hierop ben ik een aantal jaren geleden mogen starten met het ontwikkelen van een curriculum mediawijsheid. Ondertussen heb ik meer dan 50 docenten (intern) getraind en wordt mediawijsheid aangeboden aan alle eerste jaars voltijds studenten van ons college. Een jaar of twee geleden is een derde aandachtspunt gestart door het ontwikkelen van een eigen curriculum ondernemendheid. Op diverse opleidingen wordt ondernemendheid op dit moment aangeboden.

De kracht van de Bosche aanpak zit het in het centraal ontwikkelen van lesmateriaal en trainen van docenten.

Daarnaast is al eveneens een aantal jaren de regie op Loopbaan en Burgerschap centraal belegd binnen het Koning Willem I College. De basis hiervoor wordt gevormd door de UNESCO-thema’s.

Om de vier pijlers samen te voegen in één duidelijke te communiceren visie en vervolgens de diverse pijlers beter op elkaar af te stemmen is een aantal maanden geleden een werkgroep gevormd: Leren voor de toekomst. De eerste stap: de visie is klaar en geaccordeerd door het College van Bestuur.

Van het College van Bestuur heb ik eveneens toestemming om het visie document te delen ter inspiratie voor het onderwijs ;-))

Koning Willem I College | Leren voor de toekomst

Er was een tijd waarin de veranderingen in de wereld zich heel geleidelijk voltrokken. En je ruim een generatie vooruit kon plannen wat betreft scholing en werk. Veel was goed voorspelbaar: vader timmer­man? Dan lag dat vaak ook voor de zoon in het verschiet. Na veertig jaar trouwe dienst bij de lokale aannemer kreeg je een gouden horloge om de oude dag te vergulden. Ook voor meisjes en vrouwen waren de perspectieven duidelijk: vaak een korte en/of parttime beroepscarrière, daarna moeder­schap, huishouden en zorg. Veranderingen in de economie, tech­nologie, milieu en maatschappelijke context vinden binnen één mensenleven meerdere malen plaats. De wereld is comple­xer geworden. Dit betekent dat studenten opgeleid moeten worden voor beroepen die nu nog niet precies gedefinieerd kunnen worden. Studenten moeten naast vakmanschap ook opgeleid worden zodat ze zichzelf blijven ontwikkelen en zo mee kunnen bewegen met de snelle veranderingen.

Plaatje 1

Het bovenstaand model toont onze visie, gebaseerd op de ”21st century skills”, die als voorwaardelijk gezien worden voor succes. De doorlopende kleurvlakken in de drie taartpunten visualiseren samenhang en verbinding  tussen deze vaardigheden, de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw, het algemeen vormend onderwijs (Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan&Burgerschap) en het vakmanschap. Samen vormen zij de bagage die onze  studenten voorbereiden op de toekomst, die per definitie onzeker is. Vakmanschap blijft voor ons college centraal staan.

Plaatje 2

Het Koning Willem I College biedt vanuit ondernemendheid, denkvaardigheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw lesprogramma’s aan waarin de basiskennis en vaardigheden daarvan verwerkt zijn.

Je kunt de visie ook downloaden in pdf: Leren voor de Toekomst, definitief, 7 januari 2015.

Recht op mediawijsheid

Via mijn collega Rob de Vrind werd ik geattendeerd op één van de uitkomsten van de week van de mediawijsheid: manifest recht op mediawijsheid. In dit manifest staat de tien rechten die kinderen en jongeren hebben geselecteerd om er vervolgens een mediawijze invulling aan te geven. De uitwerking van de verschillende rechten, met constateringen én aanbevelingen, geeft de mening weer van de kinderen en jongeren die aan dit manifest hebben bijgedragen. Deze mening is aangevuld en uitgewerkt door experts.

Tien mediawijze rechten voor kinderen
Kinderen hebben recht op toegang tot internet
Kinderen hebben recht op veilige media
Kinderen hebben recht op mediawijze opvoeding
Kinderen hebben recht op mediawijs onderwijs
Kinderen hebben recht op online vergetelheid
Kinderen hebben recht op vrijheid van meningsuiting in de media
Kinderen hebben recht op online privacy
Kinderen hebben recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten
Kinderen hebben recht op online spelen
Kinderen hebben recht op mediagrenzen

Een mooi lijstje met rechten waar we binnen het Koning Willem I College recht aan doen door mediawijsheid aan te bieden aan alle eerste jaars voltijds studenten van ons college.

Goodbye Feedburner: helaas opnieuw e-mail abonnement aanvragen ;-(

Vanaf 1 januari ben ik gestopt met het gebruik van Feedburner, omdat er al jaren geen ontwikkelingen meer plaatsvinden door Google. Daarnaast zijn de statistieken zeer onbetrouwbaar. Van de ene op de andere dag zijn er zo maar 150 volgers verdwenen die er de dag erop weer bij zijn gekomen. Van andere (edu)blogger ken ik deze onverklaarbare schommelingen eveneens.

2015-01-03_16-53-01

In totaal heb ik iets meer dan zeshonderd volgers via de rss-feed en twintig via e-mail.

Vandaag heb ik de Feedburner-plugin die ik gebruikte uitgezet zodat nieuwe volgers via rss door WordPress zelf afgehandeld worden. Daarnaast heb ik binnen Feedburner het volgen per e-mail inactief gezet en de volgers gevraagd zich opnieuw in te schrijven via de mogelijkheid aan de rechterkant van deze edublog. Onder het blauwe kopje: “volgen”.

Helaas is het niet mogelijk om zelf de e-mail adressen opnieuw te koppelen binnen WordPress.

Uiteraard heb ik e-mail volgers een mailtje verstuurd met het verzoek om zich opnieuw in te schrijven:

Beste lezer,
Via een e-mail wordt je al enige tijd op de hoogte gebracht van een nieuwe post op mijn edublog Lerenontrafeld.nl.

Leuk dat je me volgt ;-)

Tot 31 december gebruikte ik Feedburner om je automatisch een mail te sturen, echter vinden er al lange tijd geen ontwikkelingen meer plaats. Vandaar dat ik overgeschakeld ben op een andere systeem: Jetpack.

Helaas vraagt dan van jou als trouwe lezer een actie.

Je zult je opnieuw moeten inschrijven door te surfen naar: Lerenontrafel.nl en je e-mailadres opnieuw in te voeren in het onderdeel: “volgen” op mijn weblog. Je vindt dit onderdeel rechts in het midden van mijn edublog.

Zie als bijlage een screenshot met het onderdeel zodat je het makkelijker kunt herkennen.

Sorry voor het ongemak.

Ik hoop natuurlijk dat je de moeite neemt om me te blijven volgen!

Een leerzaam 2015 gewenst.

Ik ben erg benieuw hoe andere (edu)blogger met rss-feeds en e-mail abonnementen omgaan in het algemeen en Feedburner in het bijzonder. Wie reageert?

Onderwijsmoment.nl: “Anders leren kijken naar verantwoordelijkheid”

Karin Winters startte afgelopen december de site onderwijsmoment.nl als spin-off van mijnmoment.com. Deze spin-off is geënt op onderwijsharten en onderwijsverhalen. Karin wil laten zien dat het mogelijk is om onderwijsharten op één plaats een podium te bieden, ongeacht kennen, kunnen en (onderwijs)kleur. Een mooi initiatief dat ik graag promoot en natuurlijk in participeer.

Op 2 januari plaatste Karin mijn bijdrage.

Anders leren kijken naar verantwoordelijkheid
Zo’n 12 jaar geleden verruilde ik mijn consultancy stropdas in voor een baan in het onderwijs. Een bewuste keus om voor anderen iets te kunnen betekenen. Spijt? Nooit! Al die jaren werk ik met veel plezier bij de ICT-Academie en de Academie voor Teaching and Learning bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Eén van mijn motto’s is: leven = leren EN leren = leven.

In mijn eerste jaar als kersverse mentor van een BOL-4 klas leerde ik iets wat ik dagelijks in mijn achterhoofd houd in het contact met mijn studenten. In mijn mentorklas zat een student die graag naar school kwam, de ict-vakken vooral leuk vond en de andere verplichte vakken minder.

Een gewone gezonde student dus, echter een aantal dagen in de week kwam hij steeds te laat. Een aantal keer had ik hem hierover al gesproken. Hij beloofde beterschap. Echter veranderde zijn gedrag niet. College docenten begonnen te klagen over zijn spijbelgedrag bij mij. De student zou geen verantwoordelijkheid kennen. Iets in mij knaagde. Ik had het gevoel dat ik niet het hele verhaal kende. In een vervolg gesprek legde ik mijn gevoel neer bij de student en dat ik de keus om een aantal dagen in de week te laat te komen niet kon rijmen met zijn motivatie voor een ict-opleiding.

Ik vroeg naar zijn verhaal. Het bleek dat de student ‘s ochtends voor zijn 1,5 jaar oude zusje zorgde omdat zijn gescheiden moeder een aantal dagen in de schoonmaak werkte van 6:30 tot 9:30. Ze knoopte de eindjes aan elkaar. Zijn zoon, mijn student, haalde zijn zusje uit bed halen, verschoonde luiers, … en al die andere dingen die nodig zijn om voor een baby te zorgen.

Hoezo kende deze student geen verantwoordelijkheid?

Go to Top